D. Carnegie & Co stärker sin finansiella policy samt undersöker möjligheten att emittera obligationer

Bostadsbolaget D. Carnegie & Co – listat på Nasdaq First North Premier – har justerat sitt finansiella mål avseende belåningsgrad till 65% (från tidigare 70%).

D. Carnegie & Co undersöker även möjligheten att emittera obligationer i svenska kronor.

För mer information, vänligen kontakta:
Ulf Nilsson, VD, D. Carnegie & Co                                                 +46 (0)8 – 121 317 25

Om D. Carnegie & Co
D. Carnegie & Co är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder i Storstockholmsregionen och andra tillväxtområden. Affärsidén är att äga och förvalta fastighetsbestånd med en successiv upprustning av lägenheter i samband med den naturliga omsättningen av hyresgäster. Detta kan ske snabbt och kostnadseffektivt tack vare renoveringsmetoden Bosystem, som bl a innebär att ingen evakuering behöver ske. Bolaget skapar även betydande värden genom att utveckla byggrätter i befintliga bestånd. Marknadsvärdet för bolagets fastigheter uppgick per 31 december 2014 till 11 521 MSEK och det totala hyresvärdet bedömdes uppgå till 1 161 MSEK årligen. Den ekonomiska uthyrningsgraden är hög med obefintlig vakans. D. Carnegie & Co är sedan den 11 december 2014 noterat vid NASDAQ First North Premier. Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission.

Taggar:

Om oss

D. Carnegie & Co är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder i Storstockholmsregionen och andra tillväxtområden. Affärsidén är att äga och förvalta fastighetsbestånd med en successiv upprustning av lägenheter i samband med den naturliga omsättningen av hyresgäster. Detta kan ske snabbt och kostnadseffektivt tack vare bolagets renoveringsmetod, som bl a innebär att ingen evakuering behöver ske. Bolaget skapar även betydande värden genom att utveckla byggrätter i befintliga bestånd. Uthyrningsgraden är hög med obefintlig vakans. D. Carnegie & Co är noterat vid Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar