Ett av Sveriges största fasadrenoveringsprojekt i ett miljonprogram sker i Södertälje

I Södertälje kommun genomförs ett av Sveriges största fasadrenoveringsprojekt i ett miljonprogramsområde. Det sker i stadsdelen Ronna där sammanlagt 14 höghus får ett nytt betydlig trevligare utseende än tidigare. D. Carnegie & Co satsar stort på att utveckla denna del av boendemiljön. Sedan tidigare är motsvarande åtgärder genomförda i Fornhöjden där fem hus har fått fasadrenovering.

Satsningen innebär inte bara att själva utseendet med ny färgsättning utvecklas. Utan här ingår också ny tilläggsisolering för energieffektivisering, samtliga hus får också renoverade balkonger med nya räcken, stärkta takavlopp, nya tak samt nya entrédörrar och skärmtak.

     - Det är väldigt spännande och nödvändigt att göra denna satsning i Ronna och Fornhöjden. Vi har som policy att upprusta den tekniska miljön i alla de miljonprogramsområden där vi äger fastigheter. Det ska bli som nytt, säger Ulf Nilsson, VD på D. Carnegie & Co AB.

     - Vi hoppas att det ska uppskattas av hyresgästerna som får ett lyft av sin närmiljö. Det är dessutom en helt nödvändig upprustning då tidigare ägare av husen endast har åtgärdat taken, men inte fasaderna. Vi har därför sett sprickbildning och dålig isolering. Det gör vi nu något åt.

Satsningen i Södertälje med nödvändig fasadrenovering är en del av ett program för fasadrenoveringar och att utveckla boendemiljön i ett miljonprogramsområde där D. Carnegie & Co äger fastigheter. På tur står områden i Visättra i Huddinge, Rinkeby i Järvaområdet, Märsta, Haninge och Norrköping med flera. 

       - Vår ambition är att fasader och utemiljöer ska bli som nya när vi är klara i alla områden där vi äger fastigheter, säger Ulf Nilsson, VD på D. Carnegie & Co. Förra året investerade vi drygt en miljard kronor i våra fastigheter varav cirka hälften i förbättringar av fasader och andra behov av upprustning av utemiljö och teknisk miljö. Vi kommer att fortsätta det arbetet och räknar med att behöva göra motsvarande insatser ett antal år framåt tills allt är renoverat.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulf Nilsson, VD, D. Carnegie & Co, +46 (0)8-121 317 25ulf.nilsson@dcarnegie.se

Veikko Korhonen, tel 070-716 05 18

Om D. Carnegie & Co

D. Carnegie & Co är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder i Storstockholmsregionen och andra tillväxtområden. Affärsidén är att äga och förvalta fastighetsbestånd med en successiv upprustning av lägenheter i samband med den naturliga omsättningen av hyresgäster. Detta kan ske snabbt och kostnadseffektivt tack vare bolagets renoveringsmetod, som bl a innebär att ingen evakuering behöver ske. Bolaget skapar även betydande värden genom att utveckla byggrätter i befintliga bestånd. Marknadsvärdet för bolagets fastigheter uppgick per 31 december 2016 till drygt 16 998 MSEK. Det totala hyresvärdet uppgick per 31 december 2016 till 1 379 MSEK årligen. Uthyrningsgraden är hög med obefintlig vakans. D. Carnegie & Co är noterat vid Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar