D&D och OK/Q8 i samarbete

D&D och OK/Q8 i samarbete Dagab Närlivs AB, ett dotterbolag till D&D Dagligvaror AB, har av OK/Q8 utsetts till leverantör av dagligvaror till landets 600 OK/Q8-butiker. Dagab Närlivs var redan tidigare leverantör till Q8-butikerna men tar nu även över leveranserna till tidigare OK-butiker från KF. Övertagandet sker under perioden april till augusti i år. Leveranserna sker från Göteborg, Malmö, Örebro och Skellefteå. Den beräknade årsvolymen i den treåriga överenskommelsen uppgår till nära 600 mkr. - OK/Q8 är landets största bensinkedja med omfattande planer på att växa inom dagligvaror. Vår kompetens och utvecklade IT-system gjorde att vi fick förtroendet för denna stora order, säger Lars Otterbeck, vd D&D Dagligvaror. För mer information kontakta: Lars Otterbeck, vd D&D Dagligvaror AB, 070-510 00 36 Urban Dahl, styrelseordförande Dagab Närlivs AB, tfn 070-562 88 41 D&D Dagligvaror AB är ett dagligvaruföretag som etablerar, utvecklar, anskaffar, förädlar och bedriver detaljhandel. D&D är partihandel även för externa detaljistkunder. D&D bildades våren 1999 genom ett samgående mellan D-gruppen AB och Dagab AB. D&D ägs till 50 procent av handlare och till 50 procent av Axel Johnson AB. D&D är den tredje största butiksgruppen inom den svenska dagligvaruhandeln. Bland D&Ds drygt 900 butiker ingår profilerna Vivo, Exet, Matex, Rätt Pris!, SPAR, Willy:s, Billhälls, HP, Bra Storlivs, Tempo och Jourlivs. D&D har ca 2700 medarbetare. Det "Nya Dagligvarubolaget" är arbetsnamnet på ett av Nordens största börsnoterade bolag inom dagligvaruhandeln. Bolaget bildas genom ett samgående mellan Hemköp och D&D Dagligvaror samt förvärv av Spar Sverige, Spar Inn Snabbgross samt röstmajoriteten i Spar Finland. Bolaget bedriver parti- och detaljhandel med ett antal butiksrörelser som Hemköp, SPAR, Vivo, Tempo, Willys och Billhälls. Den konsoliderade årsomsättningen pro forma beräknas till cirka 30 miljarder SEK. Antalet årsanställda är cirka 7.000. Bolaget omfattar drygt 1.000 butiker i Sverige, varav 250 är hel- eller delägda och de övriga drivs av fristående handlare knutna till bolaget genom avtal, samt cirka 330 butiker i Finland, varav 85 är helägda och övriga drivs av fristående handlare. Marknadsandelen i Sverige är närmare 20 procent och i Finland cirka 10 procent. Bolaget är noterat på OM Stockholmsbörsens A-lista. Huvudägare är Axel Johnson AB med cirka 47 procent av aktierna. Till verkställande direktör har utsetts Mats Jansson, som tillträder den 15 mars 2000. Dagab Närlivs AB är ett bolag inom D&D Dagligvaror koncernen, som har en rikstäckande grossistverksamhet inom servicehandel och närlivshandel. Dagab Närlivs omsättning 1998 var 2,5 miljarder SEK och antalet anställda 450. Dagab Närlivs driver 11 helägda lagerterminaler och har samarbetsavtal med tre privatägda. Utöver grossistverksamheten ger Dagab Närlivs sina kunder ett omfattande marknadsstöd, bland annat genom tillhandahållande av profiler och butikskoncept. Butiksprofilerna är Handlar'n, Jourlivs och Red&Blue. Butikskoncepten är MIXY, Smått&Gott och Baskassen. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/07/20000307BIT00320/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/07/20000307BIT00320/bit0002.pdf

Om oss

"D&D Dagligvaror AB är dagligvaruföretaget som etablerar, utvecklar, anskaffar och bedriver detaljhandel. D&D är partihandlare även för externa detaljistkunder. Bland D&Ds 900 butiker ingår profiler som VIVO, Exet, Spar, Willys, Billhälls och Tempo."

Dokument & länkar