Det "Nya Dagligvarubolaget" förvärvar lågpriskedjor med en sammanlagd årsomsättning på cirka 2 miljarder kronor

Det "Nya Dagligvarubolaget" förvärvar lågpriskedjor med en sammanlagd årsomsättning på cirka 2 miljarder kronor * Andelen egenägd detaljhandel ökar till drygt 45 procent av konsoliderad nettoomsättning * Vinst per aktie förväntas öka med drygt 0,20 kr från och med år 2000 * Riktad nyemission om cirka 3 miljoner aktier Det "Nya Dagligvarubolaget" (Hemköp/D&D/SPAR) har träffat en principöverenskommelse om förvärv av * Svensk Detaljhandelsutveckling AB, som bland annat äger lågpriskedjan Exet * Mats Persson Mellansverige AB, som äger lågpriskedjorna XL och L-köp * Eurotaste AB, som förser detaljhandeln med egna märkesvaror. Lågpriskedjorna Exet, XL och L-köp blir därmed helägda dotterbolag i det "Nya Dagligvarubolaget". Av det "Nya Dagligvarubolagets" konsoliderade årsomsättning på cirka 30 miljarder kronor (pro forma) ökar egenägd detaljhandel till cirka 14 miljarder kronor efter förvärven, motsvarande drygt 45 procent av omsättningen (tidigare drygt 40 procent). Förvärven sker genom en kombination av kontant likvid och en riktad nyemission på cirka 3 miljoner aktier. Det "Nya Dagligvarubolagets" vinst per aktie beräknas påverkas positivt med drygt 0,20 kr från och med år 2000. Affärens genomförande förutsätter beslut i styrelsen och på bolagsstämman för det "Nya Dagligvarubolaget", samt fackliga förhandlingar. Genom förvärvet blir Svensk Detaljhandelsutveckling AB och dess lågpriskedja Exet, med 20 butiker, helägt av det "Nya Dagligvarubolaget". Exet omsatte 1,4 miljarder kronor 1999. Det "Nya Dagligvarubolaget" äger för närvarande 25 procent i Exet. Svensk Detaljhandelsutveckling har även franchiseavtal med Matex, som driver 14 butiker. Mats Persson Mellansverige AB driver åtta lågprisbutiker under namnen XL och L-köp, vilka omsatte drygt 500 mkr under 1999. Det "Nya Dagligvarubolaget" äger för närvarande 25 procent i bolaget. Vidare förvärvas 91 procent av Eurotaste AB, som förser detaljhandeln med egna märkesvaror, bland annat under namnen O'Lacy's och Godegården. Eurotaste omsätter cirka 500 mkr per år. - Vi är glada att kunna knyta några mycket välskötta butikskedjor närmare till oss, säger Göran Ennerfelt, styrelseordförande i det "Nya Dagligvarubolaget". Vi ökar andelen egenägd detaljhandel och stärker ytterligare vår position på lågprismarknaden. Samtidigt får vi tillgång till några mycket framgångsrika egna märkesvaror. Frågor besvaras av: Göran Ennerfelt, styrelseordförande, det "Nya Dagligvarubolaget" tel: 070-598 61 08 Lars Otterbeck, VD i D&D Dagligvaror AB tel: 08-553 990 00 Lennart Hall, styrelseordförande, Svensk Detaljhandelsutveckling AB tel: 070-581 21 03 Mats Persson, VD i Mats Persson Mellansverige AB tel: 070-729 42 00 Tommy Söderberg, VD i Eurotaste AB tel: 0451-594 00 Det "Nya Dagligvarubolaget" är arbetsnamnet på ett av Nordens största börsnoterade bolag inom dagligvaruhandeln. Bolaget bildas genom ett samgående mellan Hemköp och D&D Dagligvaror samt förvärv av Spar Sverige, Spar Inn Snabbgross samt röstmajoriteten i Spar Finland. Bolaget bedriver parti- och detaljhandel med ett antal butiksrörelser som Hemköp, SPAR, Vivo, Tempo, Willys och Billhälls. Den konsoliderade årsomsättningen pro forma beräknas till cirka 30 miljarder SEK. Antalet årsanställda är cirka 7.000. Bolaget omfattar drygt 1.000 butiker i Sverige, varav 250 är hel- eller delägda och de övriga drivs av fristående handlare knutna till bolaget genom avtal, samt cirka 330 butiker i Finland, varav 85 är helägda och övriga drivs av fristående handlare. Marknadsandelen i Sverige är närmare 20 procent och i Finland cirka 10 procent. Bolaget är noterat på OM Stockholmsbörsens A-lista. Huvudägare är Axel Johnson AB med cirka 47 procent av aktierna. Till verkställande direktör har utsetts Mats Jansson, som tillträder den 15 mars 2000. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/06/20000306BIT00650/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/06/20000306BIT00650/bit0002.pdf

Om oss

"D&D Dagligvaror AB är dagligvaruföretaget som etablerar, utvecklar, anskaffar och bedriver detaljhandel. D&D är partihandlare även för externa detaljistkunder. Bland D&Ds 900 butiker ingår profiler som VIVO, Exet, Spar, Willys, Billhälls och Tempo."

Dokument & länkar