Årsstämma i Dacke Group Nordic AB (publ).

Årsstämman för Dacke Group Nordic AB (publ.) fortsatte igår 29 juni, 2009 enligt beslut på årsstämman den 16 juni, 2009 . Gårdagens årsstämma hade att besluta om val av ny styrelse samt val av revisorer.

Vid punkten val av styrelse beslutade stämman den 16 juni om ajournering i syfte att ge valberedningen ytterligare tid för att kunna presentera en ny styrelse. Den sittande styrelsen har tidigare meddelat att man inte står till valberedningens förfogande. Till ny styrelse valdes Ulf Lövenhav, Torbjörn Sjöström samt Peter Zakrisson. Till revisor valdes PriceWaterhouseCoopers med huvudansvarig revisor, Magnus Brändström.

Om oss

Dackes affärsidé är att skapa avkastning på investerat kapital genom professionellt och aktivt ägande i portföljbolagen. Aktieägarvärden skapas i samband med förvärv, utveckling och försäljning av bolag. Avkastningen utgörs av resultat från bolagen samt eventuell vinst från kommande avyttringar. Under 2007 omsatte Dacke 606,8 MSEK med ett resultat efter skatt på -254,3 MSEK. Certified adviser för Dacke är Remium.

Prenumerera

Dokument & länkar