Dacke-bolaget Hansen tecknar order värd 100 MSEK

Hansen Conference & Event som ägs av Dacke Group Nordic har erhållit en internationell order värd totalt cirka 100 MSEK. Kunden är ett internationellt industriföretag.


Dacke-bolaget Hansen tecknar order värd 100 MSEK

Hansen Conference & Event som ägs av Dacke Group Nordic har erhållit en internationell order värd totalt cirka 100 MSEK. Kunden är ett internationellt industriföretag.Annika Söderberg, vd Dacke Group Nordic, e-post: annika.soderberg@dackegroup.com,
tel: 070-725 15 50

Benny Karlsson, vd Hansen Conference & Event AB, e-post: benny.karlsson@hansen.se, tel. 031-755 87 15

Om Hansen Conference & Event
Hansen projektleder konferensresor och events över hela världen. Företaget har gjort sig känt för att använda mötet som ett effektivt verktyg för att bygga relationer och skapa framgångsrik kommunikation för företag i Norden. Hansen startade 1989 och ägs sedan 2006 av Dacke Group Nordic AB.

Om Dacke Group Nordic
Dacke verkar inom den nordiska private equity-marknaden. Investeringar koncentreras till bolag verksamma inom marknadskommunikation och affärsidén är att skapa god avkastning på investerat kapital genom professionellt och aktivt ägande i portföljbolagen. Företaget är noterat på FirstNorth vid OM Stockholmsbörsen och planerar ansöka om en notering på OMXs nordiska lista. Certified adviser för Dacke är Remium.
------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Cision http://newsroom.cision.com
Följande filer finns att ladda ned:
http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=524098&fn=wkr0001.pdf

Om oss

Dackes affärsidé är att skapa avkastning på investerat kapital genom professionellt och aktivt ägande i portföljbolagen. Aktieägarvärden skapas i samband med förvärv, utveckling och försäljning av bolag. Avkastningen utgörs av resultat från bolagen samt eventuell vinst från kommande avyttringar. Under 2007 omsatte Dacke 606,8 MSEK med ett resultat efter skatt på -254,3 MSEK. Certified adviser för Dacke är Remium.

Dokument & länkar