Dacke skapar gemensam ledningsgrupp

Tommy Sundström lämnar sin post som VD i Anthill. En ny gemensam, operativ ledningsgrupp för Dacke, Anthill och Hermelin skapas.

Dacke Group Nordic AB (publ.), har tidigare kommunicerat att en ny, gemensam ledningsgrupp ligger i slutskedet för Dacke och dess bolag Anthill och Hermelin. Detta i syfte att öka effektivitet och snabbt nå lönsamhet. Denna grupp tar från och med idag över den operativa ledningen av de tre företagen.

-När jag kom till Anthill våren 2007 bestod Anthill av en mängd bolag och två koncerner. Idag har vi en ren struktur, effektiviserat verksamheten samt skapat ett starkt fokus på kärnverksamheten. När nu Dacke centraliserar, är det dags för mig att gå vidare till andra uppdrag, säger avgående VD´n Tommy Sundström.

Tommy kvarstår till Peter Zakrissons förfogande i 3 månader från dagens datum. Tillförordnad operativ chef och vice VD för Anthill blir Anders Maazon, tidigare VD på GEAB och CFO på Anthill.

- I och med den nya centraliserade ledningsstrukturen har vi möjlighet att resursoptimera på ledningsnivå. Detta ger såväl kortare ledtider som minskade overheadkostnader. Det är nu ännu viktigare med ett tätt samarbete inom bolagen, då vi koncentrerat och slagit ihop vissa verksamheter, säger Peter Zakrisson, VD Dacke Group Nordic.

Den nya ledningen träder i kraft omgående och kommer i första skedet arbeta med konkreta lönsamhetsfrämjande åtgärder. Där ligger såväl effektivisering som ökad försäljning högt i prioritering.


Vid frågor, vänligen kontakta:

Peter Zakrisson, VD Dacke Group Nordic AB, Mobil: 0709-50 96 20
E-post: peter.zakrisson@dackegroup.com

Om oss

Dackes affärsidé är att skapa avkastning på investerat kapital genom professionellt och aktivt ägande i portföljbolagen. Aktieägarvärden skapas i samband med förvärv, utveckling och försäljning av bolag. Avkastningen utgörs av resultat från bolagen samt eventuell vinst från kommande avyttringar. Under 2007 omsatte Dacke 606,8 MSEK med ett resultat efter skatt på -254,3 MSEK. Certified adviser för Dacke är Remium.

Prenumerera

Dokument & länkar