Mikael Kraft invald i styrelsen för Dacke Group Nordic

Mikael Kraft har utsetts till ny styrelseledamot i Dacke Group Nordic. Mikael Kraft är VD och grundare till Företagsfabriken som arbetar med att i ett tidigt skede utveckla företag.

- Mikael Kraft har sedan tidiga år varit egenföretagare och är en sann entreprenör. Han har fått ett antal utmärkelser och pris för sitt entreprenörskap, bl.a. som "Årets Entreprenör 2000", berättar Stefan Eriksson, styrelseordförande i Dacke Group Nordic. Eftersom Mikael bl.a. varit delaktig i att föra Ticket till börsen, kommer han att vara en värdefull tillgång i arbetet med Dackes fortsatta utveckling.

Om oss

Dackes affärsidé är att skapa avkastning på investerat kapital genom professionellt och aktivt ägande i portföljbolagen. Aktieägarvärden skapas i samband med förvärv, utveckling och försäljning av bolag. Avkastningen utgörs av resultat från bolagen samt eventuell vinst från kommande avyttringar. Under 2007 omsatte Dacke 606,8 MSEK med ett resultat efter skatt på -254,3 MSEK. Certified adviser för Dacke är Remium.

Prenumerera

Dokument & länkar