Nominerade styrelseledamöter till Dacke Group Nordic AB (publ.).

Dackes styrelse har kallat till extra bolagsstämma måndagen den 8 oktober 2007 klockan 13:00. På förslag till dagordning och förslag till beslut finns val av nya styrelseledamöter. Valberedningen presenterar här de nominerade.

Valberedningskommitén, ledd av ordförande Stefan Eriksson tillsammans med Ulf Hansen och Alf Sjöström nominerar följande personer för nyval; Mats Grube föreslås som ny styrelseordförande, Lars Falke, Bo Ulván och Joachim Jaginder föreslås som nya styrelseledamöter. Styrelsens arvode föreslås bli 450.000 sek. Nuvarande styrelseledamöter Arne Ekvall, Tommy Sundström, Stefan Eriksson och Ulf Hansen har avböjt omval. Förslaget till ny styrelse stöds av ägare som kontrollerar mer än 40 % av rösterna.

Mats Grube är 41 år och arbetar som professionell styrelseledamot samt som aktiv ägare och investerare i ett flertal bolag. Han har en magisterexamen i ekonomi med företagsekonomisk fördjupning från Stockholms Universitet med kompletterande studier i psykologi. Mats är idag aktiv inom Cohr Group AB som styrelseordförande, Grube Holding AB som ägare och koncernchef, China Digital Media Group Inc som styrelsemedlem samt som styrelseordförande i Nordisk Bevakningstjänst AB.

Lars Falke, 45, är utbildad civilekonom med inriktning internationell ekonomi. Han är vice VD för Tieto Enator och har tidigare arbetat bl.a. för IBS Sverige som vice VD och för Mandator AB senast som senior vice president. Utöver detta handhar Falke även uppdrag som mentor i utvecklingsprogram för kvinnliga chefer på Riksbanken och vid Karolinska Sjukhuset.

Bo Ulván, 65, arbetar som styrelseproffs sedan år 2001 när 3i och Ratos köpte Atle där Ulván var vice VD. Bo Ulván sitter som styrelseledamot i sju företag varav fyra företag finns inom 3i sfären. Han ingår även i 3i Independent Directors Program.

Joachim Jaginder är 45år och arbetar som ekonomiedirektör för Eniro sedan år 2005. Han har tidigare arbetat som ekonomidirektör för Song Networks. Jaginder har en magisterexamen i ekonomi från Stockholms Universitet.

Om oss

Dackes affärsidé är att skapa avkastning på investerat kapital genom professionellt och aktivt ägande i portföljbolagen. Aktieägarvärden skapas i samband med förvärv, utveckling och försäljning av bolag. Avkastningen utgörs av resultat från bolagen samt eventuell vinst från kommande avyttringar. Under 2007 omsatte Dacke 606,8 MSEK med ett resultat efter skatt på -254,3 MSEK. Certified adviser för Dacke är Remium.

Prenumerera

Dokument & länkar