Ny styrelse ska bringa ordning i Dacke

Vid en extra bolagsstämma idag valdes en ny styrelse i Dacke Group Nordic (publ.). Mats Grube efterträder med omedelbar verkan Stefan Eriksson som styrelseordförande. Övriga nya ledamöter i styrelsen är Lars Falke, Joachim Jaginder och Bo Ulvàn.

Styrelsens och ledningen kommer framöver att koncentrera sina insatser till ökad styrning och kontroll av bolaget. Strukturen i Dacke och Dackes portfölj ska ses över. En handlingsplan för kommande året presenteras i samband med Dackes delårsrapport för perioden januar-september, som offentliggörs den 7 november.

– Dacke har idag mycket att bevisa, både gentemot ägarna och mot de anställda i portföljbolagen. Jag och ledningen kommer att arbeta mycket fokuserat för att se till att portföljbolagen har de resurser som behövs för att utvecklas mot ökad lönsamhet. Det finns duktigt folk inom Dackes bolag, det är vårt jobb att se till att deras incitament och drivkrafter förstärks, säger Peter Zakrisson vd Dacke Group Nordic.

Mats Grube kommenterar sitt tillträde så här.

– Utmaningen är att snabbt leverera tydliga resultat. Förutsättningen för det är att styrelsen gör det som krävs för att få rent bord och därigenom kan titta framåt. Hastigheten måste öka., säger Mats Grube, ny styrelseordförande Dacke Group Nordic.

Om oss

Dackes affärsidé är att skapa avkastning på investerat kapital genom professionellt och aktivt ägande i portföljbolagen. Aktieägarvärden skapas i samband med förvärv, utveckling och försäljning av bolag. Avkastningen utgörs av resultat från bolagen samt eventuell vinst från kommande avyttringar. Under 2007 omsatte Dacke 606,8 MSEK med ett resultat efter skatt på -254,3 MSEK. Certified adviser för Dacke är Remium.

Prenumerera

Dokument & länkar