Drygt 300 000 svenska högstadieelevers allmänbildning testas på tisdag

Tisdagen den 2 oktober är det dags för årets upplaga av Dagens Nyheters klassiska kunskapstävling – Nutidsorienteringen. I år ska 305 661 anmälda elever från 1 204 högstadieskolor runt om i landet svara på 35 aktuella frågor.

Resultatet väntas ge en fingervisning om nivån på elevernas allmänkunskap som komplement till skolornas egna tester i specifika ämnen.

– Allmänbildning är grunden för demokrati. Dagens Nyheters Nutidsorientering belyser på ett roligt men också allvarligt sätt vikten av omvärldsengagemang redan när man är ung, säger Thorbjörn Larsson, chefredaktör Dagens Nyheter.

Sedan första nutidsorienteringen, som arrangerades 1939, har DN på detta sätt uppmuntrat svenska skolelevers kunskaper och allmänbildning. Tävlingen har också engagerat tusentals föräldrar, lärare och andra tidningsläsare.

- Nutidsorienteringen ligger i linje med Dagens Nyheter grundläggande uppdrag, att förmedla och stimulera kunskap och allmänbildning, säger DN:s chefredaktör Thorbjörn Larsson.

Tisdagens nutidsorientering genomförs mellan klockan 8.30 och 9.30 på morgonen. Klockan 9.45 samma dag läggs både frågor och svar ut på DN.se. Resultaten presenteras i slutet av oktober.

Prenumerera