Dagon ABs styrelse ändrar kalendarium

 

Med anledning av Klövern ABs förvärv av Dagon AB har styrelsen beslutat att ändra rapportdatum för delårsrapport 1 januari – 31 mars 2012 till den 16 april 2012.

Informationen är sådan som Dagon AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 mars 2012 klockan 11.00.

För vidare information, vänligen kontakta:

Lennart Olsson, Styrelseordförande, 070-585 76 99

Dagon AB (publ) är ett utvecklingsbolag i fastighetsbranschen med verksamhet i utvalda delar av landet. Fastighetsbeståndet uppgår till drygt 5 miljarder kronor och består av kommersiella fastigheter samt projektfastigheter i södra och mellersta Sverige. Dagonaktien är noterad på OMX Nordiska Börs Stockholm.

 

 

Taggar:

Om oss

Dagon AB (publ) är ett expansivt utvecklingsbolag i fastighetsbranschen med verksamhet i utvalda delar av landet. Fastighetsbeståndet uppgår till drygt 5 miljarder kronor och består av kommersiella fastigheter samt projektfastigheter i södra och mellersta Sverige. Dagon är noterad på OMX Nordiska Börs Stockholm Small-cap lista under symbolen DAG. www.dagon.se

Dokument & länkar