Dagon delårsrapport januari-mars 2012

  • Fastighetsintäkterna ökade till 141,7 mkr (139,5)
  • Driftöverskottet ökade med 5,8 procent till 76,9 mkr (72,7)
  • Periodens förvaltningsresultat exklusive värdeförändringar uppgick till 18,5 mkr (16,7)
  • Eget kapital per aktie uppgick till 65,13 kr (68,72)
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 32,7 mkr (29,0), vilket motsvarar 1,39 kr per aktie (1,23)

Informationen är sådan som Dagon AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 april 2012 kl. 11.30.

För ytterligare information:

Per Johansson, Verkställande direktör, tel 040-607 48 03

per.johansson@dagon.se

Peter Olsson, CFO, tel 040-607 48 04

peter.olsson@dagon.se

Dagon AB (publ) är ett utvecklingsbolag i fastighetsbranschen med verksamhet i utvalda delar av landet. Fastighetsbeståndet uppgår till cirka 5,7 miljarder kronor och består av kommersiella fastigheter samt projektfastigheter i södra och mellersta Sverige. Dagonaktien är noterad på OMX Nordiska Börs Stockholm.

Taggar:

Om oss

Dagon AB (publ) är ett expansivt utvecklingsbolag i fastighetsbranschen med verksamhet i utvalda delar av landet. Fastighetsbeståndet uppgår till drygt 5 miljarder kronor och består av kommersiella fastigheter samt projektfastigheter i södra och mellersta Sverige. Dagon är noterad på OMX Nordiska Börs Stockholm Small-cap lista under symbolen DAG. www.dagon.se

Dokument & länkar