Dagon förlänger kreditavtal

Dagon AB har förlängt sina kreditavtal med Swedbank och Danske Bank. De nya kreditavtalen gäller till och med 2014-06-30 och omfattar totalt 3,2 miljarder kronor.

För vidare information, vänligen kontakta:
Per Johansson, verkställande direktör, telefon 040-607 48 03
Peter Olsson, CFO, telefon 040-607 48 04

Dagon AB (publ) är ett utvecklingsbolag i fastighetsbranschen med verksamhet i utvalda delar av landet. Fastighetsbeståndet uppgår till drygt 5 miljarder kronor och består av kommersiella fastigheter samt projektfastigheter i södra och mellersta Sverige. Dagonaktien är noterad på OMX Nordiska Börs Stockholm.


Informationen är sådan som Dagon AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 augusti 2011 kl. 10.00
.

Taggar:

Om oss

Dagon AB (publ) är ett expansivt utvecklingsbolag i fastighetsbranschen med verksamhet i utvalda delar av landet. Fastighetsbeståndet uppgår till drygt 5 miljarder kronor och består av kommersiella fastigheter samt projektfastigheter i södra och mellersta Sverige. Dagon är noterad på OMX Nordiska Börs Stockholm Small-cap lista under symbolen DAG. www.dagon.se

Dokument & länkar