Dagon offentliggör årsredovisning för 2011

 

Dagon ABs årsredovisning är offentliggjord och finns tillgänglig på Dagons hemsida, www.dagon.se. Årsredovisningen går att beställa i tryckt form av Dagon per e-post till info@dagon.se. Den tryckta årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig för distribution innan årsstämman, som hålls den 12 april 2012.

Informationen är sådan som Dagon AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 mars 2012 klockan 15.00.

För vidare information, vänligen kontakta:

Per Johansson, Verkställande direktör, telefon 040–607 48 03

Peter Olsson, CFO, telefon 040-607 48 04

Dagon AB (publ) är ett utvecklingsbolag i fastighetsbranschen med verksamhet i utvalda delar av landet. Fastighetsbeståndet uppgår till drygt 5 miljarder kronor och består av kommersiella fastigheter samt projektfastigheter i södra och mellersta Sverige. Dagonaktien är noterad på OMX Nordiska Börs Stockholm.

 

 

Taggar:

Om oss

Dagon AB (publ) är ett expansivt utvecklingsbolag i fastighetsbranschen med verksamhet i utvalda delar av landet. Fastighetsbeståndet uppgår till drygt 5 miljarder kronor och består av kommersiella fastigheter samt projektfastigheter i södra och mellersta Sverige. Dagon är noterad på OMX Nordiska Börs Stockholm Small-cap lista under symbolen DAG. www.dagon.se