Dagon säljer projektfastighet i Malmö

Dagon AB och Riksbyggen har sålt projektfastigheten Bågen 20 i stadsdelen Kirseberg i Malmö. Försäljningspriset uppgår till cirka 41 mkr och köpare är Ikano Bostad.

Dagon förvärvade fastigheten 2007 med avsikt att utveckla bostäder till försäljning. Sedan 2009 har Dagon samarbetat med Riksbyggen kring fastigheten och företagen har haft vardera 50 procent av ägandet. Tillsammans har man arbetat fram ett förslag till utveckling av fastigheten omfattande 117 lägenheter och 10 radhus.

-       Att vi säljer projektfastigheten Bågen i Malmö med god förtjänst är ett exempel på den stora potential som finns i våra projektfastigheter. Försäljningen visar också att vi kan addera värde till våra projektfastigheter även innan de är färdigställda, säger Roger Stjernborg Eriksson, verkställande direktör på Dagon.

Dagon gör en reavinst om cirka 6 miljoner kronor.

Försäljningen sker i bolagsform. Frånträde beräknas till den 30 augusti. Nordier Property Advisors har varit säljarens rådgivare.

För vidare information, vänligen kontakta:

Lars Nihlén, Projektutvecklingschef, telefon 040-607 48 54
Roger Stjernborg Eriksson, verkställande direktör, telefon 040-607 48 39

Dagon AB (publ) är ett expansivt utvecklingsbolag i fastighetsbranschen med ett fastighetsbestånd om ett marknadsvärde på drygt 5 miljarder kronor. Beståndet består huvudsakligen av kommersiella fastigheter, med ett stort inslag av projektfastigheter, i södra och mellersta Sverige. Dagonaktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm.

Taggar:

Om oss

Dagon AB (publ) är ett expansivt utvecklingsbolag i fastighetsbranschen med verksamhet i utvalda delar av landet. Fastighetsbeståndet uppgår till drygt 5 miljarder kronor och består av kommersiella fastigheter samt projektfastigheter i södra och mellersta Sverige. Dagon är noterad på OMX Nordiska Börs Stockholm Small-cap lista under symbolen DAG. www.dagon.se

Dokument & länkar