Dahls delårsrapport för januari - september 1998

Pressmeddelande 23 oktober 1998 Dahls delårsrapport för januari - september 1998 Dahls försäljning ökade med 11 procent under årets första nio månader. Resultat efter finansnetto ökade till 169 (142) MSEK. Resultatet förbättrades i Sverige. Omsättningen ökade med 11 procent till 7 544 MSEK. Tillväxten i Polen och Finland var stark. Den polska försäljningen ökade med 88 procent varav 24 procent var organisk tillväxt. Försäljningen i Danmark och Norge var god. Den svenska försäljningen förbättrades successivt under perioden. Förvärv i Danmark, Polen och Estland bidrog med en försäljning på cirka 325 M S E K . Resultat efter finansnetto steg till 169 (142) MSEK. Ökningen förklaras i huvudsak av förbättrat resultat i Sverige. Föregående år belastades av jämförelsestörande poster i Sverige med 37 MSEK. Prispress i Danmark påverkade resultatet negativt. Under det tredje kvartalet uppgick resultatet till 94 (100) MSEK. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se/ Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/10/23/19981023BIT00260/Kvart. sv.pdf Hela Rapporten http://www.bit.se/bitonline/1998/10/23/19981023BIT00260/PressSV.pdf Pressreleasen

Om oss

Dahl är ett grossist- och handelsföretag inom VVS, VA och rörprodukter. Verksamheten är främst förlagd till de nordiska länderna.