Dala Energi DELÅRSRAPPORT Q3 2017

Information offentliggjord tisdagen den 14 november.  

VD:S KOMMENTARER FÖR PERIODEN
Sverige spås bli kontantlöst före 2030. Storbritannien förbjuder försäljning av diesel- och
bensinbilar från 2040 och Frankrike har tagit ett liknande beslut. Händelser som kan kännas som långt in i framtiden men har man väl bestämt sig brukar det gå ganska fort.

Det tog sex år från att förslaget att förbjuda glödlampor presenterades till att tillverkningen av nya glödlampor förbjöds. När alla glödlampor är borta beräknas elanvändningen i Europa minska med 39 miljarder kilowattimmar och i Sverige med 2 miljarder kilowattimmar per år. Sveriges minskning motsvarar årsförbrukningen för 700 000 elbilar. Att köra bil på el och betala laddningen med kort eller swish fungerar utmärkt redan idag men för att det ska fungera smärtfritt krävs ständig tillgång till el och
internetuppkoppling.

Vi fortsätter att investera i både elnät och fibernät för att i framtiden kunna leverera lösningar som hjälper människor och företag att leva och utvecklas i vår bygd på ett enkelt, effektivt och hållbart sätt. Kundtillväxten i fibernätet av anslutna adresser har ökat med 39 % jämfört med samma tid föregående år. Användingen i fibernätet ökade med 59 %. Det är därmed högttryck från kunder att ansluta sig till ett fibernät. Vi har flera konkurrenter inom vårt marknadsområde som vill skapa naturliga monopol. Detta ställer krav på oss att öka marknadsaktiviter och utbyggnadstakten ytterligare under 2018 för att inte tappa marknadsandelar. 

Fibernätsverksamheten visar ett sämre rörelsereslutat än samma period föregående år. Detta beror främst på högre direkta kostnader för anslutningar till följd av ändrade redovisningsprinciper som gjordes i december 2016. På grund av förseningar av utbyggnaden av fibernätet är anslutningsavgifterna lägre än förväntat under perioden.

Elnätsverksamheten visar ett mycket bra rörelseresultat tack vare kostnadskontroll och högre intäkter. Energimarknadsinspektionen (Ei) har på regeringens uppdrag presenterat ett nytt förslag för reglering av intäkterna i elnätsverksamheten. Vi analyserar nu förslaget och effekterna. Den största förändringen är att Ei föreslår en riskfri ränta och att avkastningsnivån ska spegla verkliga räntenivåer med en avstämning mot verkligt utfall i efterhand. Ett utgångsläge för elnätsföretagen har varit långsiktighet vilket ligger i verksamhetens natur. Att den enskilt största komponenten i kalkylräntan ska stämmas av i efterhand kommer att leda till än mer kortsiktighet och oförutsägbarhet. Ei:s nya förslag skulle med dagens marknadsförutsättningar innebära att elnätsföretagens tillåtna avkastning skulle bli lägre. Detta kan i praktiken innebära en minskad intäktsram för elnätsverksamheten från 2020.

Det är flera paradigmskiften som påverkar oss som bolag både inom energiområdet och inom digital kommunikation. Man skall se skiften som möjligheter som leder oss mot vår vision, tillsammans för bygdens bästa investering.

Bengt Östling
VD

Bengt Östling, Vd 0247-738 02
Susanne Juhl, Ekonomiansvarig 0247-738 05 

Dala Energi är en regional koncern som agerar lokalt på våra olika marknader som framförallt är Säter, Gagnef, Leksand och Rättvik. Vi erbjuder lösningar inom energi och digital kommunikation som hjälper människor och företag att leva och utvecklas i
vår bygd på ett enkelt, effektivt och hållbart sätt där vårt fokus skall ligga på att leverera en kundupplevelse som är lite mer. Vi omsätter knappt 300 mkr och har ca 33 000 kunder. Våra aktieägare är idag över tre tusen privata ägare och tre kommuner;
Leksand, Rättvik och Gagnef. 

Om oss

Dala Energi är en regional leverantör av el, värme och fibernät. Vi erbjuder lösningar inom energi och digital kommunikation som hjälper människor och företag att leva och utvecklas i vår bygd på ett enkelt, effektivt och hållbart sätt. Vårt fokus ligger på att leverera en kundupplevelse som är lite mer och genom att satsa vidare på våra fokusområden Kund-Medarbetare-Hållbarhet och Ekonomi hoppas vi att vi når vår vision: Tillsammans för bygdens bästa investering. Dala Energi-koncernen omsätter 300 Mkr och har ca 33 000 kunder. Tillsammans är vi ca 74 medarbetare och finns idag med verksamhet i Rättvik, Leksand, Gagnef och Säter. Ett ägande i Dala Energi är ett ägande i en lokal drivkraft med syfte att ge ekonomisk avkastning, en sund samhällsutveckling och en hållbar miljö. 3 500 privata aktieägare och tre kommuner; Leksand, Rättvik och Gagnef gör detta möjligt. Dala Energi AB (publ) finns noterade på den alternativa aktiemarknaden. Om du vill köpa eller sälja bolagets aktier gör du det på www.pepins.se eller ring 08-673 17 90.

Prenumerera