Hans Bywall slutar som VD för Dala Energi AB

Hans Bywall har meddelat Dala Energis styrelse att han avser att lämna sin tjänst som VD och koncernchef för Dala Energi AB.

-På mina egna och styrelsens vägnar vill jag uttrycka stor uppskattning för den utveckling av Dala Energi som Hans Bywall tillsammans med den övriga organisationen, åstadkommit under Hans nästan tio-åriga period som VD i företaget. Energimarknaden och marknaden för fibernät genomgår en stark utvecklingsfas och den position vi uppnått, är en utmärkt grund för nästa fas av Dala Energis utveckling under ledning av kommande VD", säger styrelseordförande Åke Söderman.

-Jag känner att det uppdrag jag fick 2006 när jag tillträdde som VD i dåvarande Leksand-Rättvik Energi var att genomföra samgående med Gagnefs Elverk, utveckla en strategi för bredband/fiberutbyggnad, få ordning på fjärrvärmeverksamheten, nu är genomförd. Vi har dessutom förvärvat Elnätet i Säters kommun och varit aktiva i omstruktureringen av Dalakraft. Omsättningen har ökat från drygt 100 Mkr till närmare 250 Mkr. Vi har genomfört en notering på Alternativa aktiemarknaden och gjort en nyemission. Allt detta har varit möjligt tack vare kompetenta och engagerade medarbetare. Tiden är nu mogen för mig att gå vidare i min utveckling och lämna över till en ny kraft att fortsätta utvecklingen av Dala Energi”, säger Hans Bywall.

Styrelsen för Dala Energi kommer snarast att inleda en rekryteringsprocess för att hitta en efterträdare till Hans. Tillsvidare kvarstår Hans Bywall som VD.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Åke Söderman, Styrelseordförande
Tel: 0248-79 79 81
E-post: ake.soderman@advokaternasb.se

Hans Bywall, VD och koncernchef
Tel: 0247-738 18, 076-525 49 18
E-post: hans.bywall@dalaenergi.se

Kent Byman, Marknadschef
Tel: 0247-738 49, 076-525 49 49
E-post: kent.byman@dalaenergi.se

Om oss

Dala Energi är en regional leverantör av el, värme och fibernät. Vi erbjuder lösningar inom energi och digital kommunikation som hjälper människor och företag att leva och utvecklas i vår bygd på ett enkelt, effektivt och hållbart sätt. Vårt fokus ligger på att leverera en kundupplevelse som är lite mer och genom att satsa vidare på våra fokusområden Kund-Medarbetare-Hållbarhet och Ekonomi hoppas vi att vi når vår vision: Tillsammans för bygdens bästa investering. Dala Energi-koncernen omsätter 300 Mkr och har ca 33 000 kunder. Tillsammans är vi ca 74 medarbetare och finns idag med verksamhet i Rättvik, Leksand, Gagnef och Säter. Ett ägande i Dala Energi är ett ägande i en lokal drivkraft med syfte att ge ekonomisk avkastning, en sund samhällsutveckling och en hållbar miljö. 3 500 privata aktieägare och tre kommuner; Leksand, Rättvik och Gagnef gör detta möjligt. Dala Energi AB (publ) finns noterade på den alternativa aktiemarknaden. Om du vill köpa eller sälja bolagets aktier gör du det på www.pepins.se eller ring 08-673 17 90.

Prenumerera