DalsSpira: Nyemissionen övertecknad med bra ägarspridning

DalsSpira Mejeri AB avslutade den 24 november den nyemission som bolaget har gjort under november månad. Nyemissionen tecknades till drygt 8,5 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om 106 %. Styrelsen har beslutat att utnyttja övertilldelningsoptionen  vilket ger utrymme att utöka emissionen vid överteckning. DalsSpira tillförs därmed 7,7 MSEK efter emissionskostnader som uppgår till  ca 0,8 MSEK. Efter emissionen har DalsSpira cirka 470 aktieägare.

Genom den lyckade emissionen blir DalsSpira det första mejeriet på börsen. Kapitalet från emissionen ska användas till att flytta dagens getmjölksmejeri till nya lokaler i Färgelanda och där investera i en ny mejerianläggning med betydligt större kapacitet. Med större kapacitet ska även mejeriet starta upp med leverans av närproducerad komjölk till livsmedelsbutiker i västra Sverige.

”Vilken härlig känsla”, säger en nöjd Malin Jakobsson, VD i DalsSpira. "Vi är väldigt glada att så många vill vara med oss och bygga nytt mejeri. Det är privatpersoner från hela Sverige som deltagit i emissionen".

I emissionen tecknades totalt 1 070 250 aktier, motsvarande 8 562 000 SEK fördelat på 437 investerare. Då styrelsen beslutat om att nyttja övertilldelningsoptionen tillförs bolaget 1 070 250 aktier, vilket innebär att bolaget totalt har 2 757 250 aktier efter emissionen. Aktiekapitalet kommer därmed att öka från 506 100 kronor till 827 175 kronor. Avräkningsnotor skickas ut i slutet av innevarande vecka. Första handelsdagen är satt till den 21 december 2015.

För frågor om noteringen och bolaget, vänligen kontakta:
Malin Jakobsson, VD
E-post: malin@dalsspira.se
Telefon: 076-33 60 556

Om DalsSpira Mejeri AB
DalsSpira Mejeri har tidigare varit ett mejeri för ost, mjölk och yoghurt på getmjölk. Affärsidén är att tillgodose en växande marknad av mjölk och yoghurt till framförallt de som inte kan dricka komjölk. Genom uppförande av en ny produktionslina i nya livsmedelsgodkända lokaler ska bolaget kunna producera traditionella komjölkprodukter för västsvenska marknaden.

DalsSpira Mejeri – det känns bra i magen

DalsSpira Mejeri AB (publ)
Rännelanda skola 6
458 96 HÖGSÄTER
Telefon: 0528-500 01
E-post: info@dalsspira.se
Hemsida: www.dalsspira.se

Om oss

Dalsspira bedriver mejeriverksamhet. Bolaget ska vara det självklara valet för konsumenten av svenska getmjölksprodukter samt även erbjuda lokalt producerad komjölk från gårdar som ligger i mejeriets närområde.

Prenumerera

Dokument & länkar