Dalsspiras emission övertecknad

Den företrädesemission som Dalsspira mejeri AB genomfört under perioden 23 oktober – 9 november 2017 tecknades till 132 procent, varav 66 procent tecknades med stöd av teckningsrätter. Emissionen tillför bolaget 5,5 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas till 0,4 MSEK. Avräkningsnotor till de som tecknat utan företräde kommer att sändas ut under kommande vecka.

Emissionen genomfördes som ett led i Dalsspira mejeris expansionsplaner. Efter det att det fullskaliga mejeriet färdigställdes under våren 2016 i Färgelanda och bolaget nu levererar närproducerad mjölk från bönder i Bohuslän och Dalsland till regionens livsmedelsbutiker satsas nu ytterligare resurser på mer förädlade produkter så som Brie och Gräddost. Genom investeringar i mejerianläggningen ökar kapaciteten och effektiviteten i osttillverkningen. Bolagets säljstyrka ska även utökas för att öka synligheten i butiksnätet där Bolagets produkter är listade, dessutom ska ytterligare butikskedjor bearbetas för att utöka listningen av i första hand getmjölksprodukter och ostar i hela Sverige.

”Det känns riktigt bra att emissionen har blivit fulltecknad. Det mottagande jag fått när jag varit ute och presenterat Dalsspira för investerare har varit väldigt positivt, så jag har inte varit direkt orolig för utfallet”, kommenterar en glad Malin Jakobsson, VD i Dalsspira mejeri AB, utfallet. ”Nu kan vi fortsätta med arbetet om att stärka kunskapen och intresset runt våra produkter och förhoppningsvis fortsätta den positiva omsättnings- och resultatutvecklingen som vi har.”

Genom emissionen ökar antalet aktier med 739 312 stycken till 3 696 562 aktier. Efter registrering hos Bolagsverket som beräknas ske i slutet av november 2017 har aktiekapitalet ökat med 221 794 SEK till 1 109 068 SEK.

För frågor om bolaget, vänligen kontakta:
Malin Jakobsson, VD

E-post: malin@dalsspira.se
Telefon: 0528-56 50 51

Denna information är sådan information som Dalsspira mejeri AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 november 2017.

Om Dalsspira mejeri AB

Dalsspira mejeris affärsidé är att erbjuda lokalproducerade get- och komjölksprodukter med god smak och unika egenskaper. Med Dalsspiras produkter kan alla konsumenter göra ett val som känns bra i magen. Dalsspira mejeri värnar om djur, människor och landskap.

Dalsspira mejeri – det känns bra i magen

Taggar:

Om oss

Dalsspira bedriver mejeriverksamhet. Bolaget ska vara det självklara valet för konsumenten av svenska getmjölksprodukter samt även erbjuda lokalt producerad komjölk från gårdar som ligger i mejeriets närområde.

Prenumerera

Dokument & länkar