Försäljningen i  februari uppgick till drygt 1,8 mkr.

För februari 2017 uppgick försäljningen till 1 822 tkr (131 tkr) vilket motsvarar en tillväxt på 1291 % jämfört med föregående år. 

Försäljningen från januari 2017 till februari 2017 har minskat med 10 %, (1 822 tkr jämf. 2 017 tkr). 

Månad                 (tkr) 2016 2015
Juni 818 142
Juli 1 655 164
Augusti 1 870 281
September 2 032 201
Oktober 2 082  82
November 2 039 241
December -16 2 251 298


Månad                 (tkr) 2017 2016
Januari 2 017 159
Februari 1 822 131

För frågor om bolaget, vänligen kontakta:
Malin Jakobsson, VD
E-post: malin@dalsspira.se
Telefon: 0528-56 50 51

Denna information är sådan information som Dalsspira mejeri AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 mars 2017.

Om Dalsspira mejeri AB

Dalsspira mejeris affärsidé är att erbjuda lokalproducerade get- och komjölksprodukter med god smak och unika egenskaper. Med Dalsspiras produkter kan alla konsumenter göra ett val som känns bra i magen. Dalsspira mejeri värnar om djur, människor och landskap.

Dalsspira mejeri – det känns bra i magen

Taggar:

Om oss

Dalsspira bedriver mejeriverksamhet. Bolaget ska vara det självklara valet för konsumenten av svenska getmjölksprodukter samt även erbjuda lokalt producerad komjölk från gårdar som ligger i mejeriets närområde.

Prenumerera

Dokument & länkar