Försäljningen i januari uppgick till knappt 2 mkr.

För januari 2018 uppgick försäljningen till 1 983 tkr (2 017 tkr) vilket motsvarar en minskning med 2 % jämfört med föregående år. 

Månad                (tkr) 2017 2018
Januari 2 017 1 983
Februari 1 822
Mars 2 043
April 1 956
Maj 2 094
Juni 1 948
Juli 2 024
Augusti 2 078
September 1 988
Oktober 1 889
November 1 972
December 2 121

För frågor om bolaget, vänligen kontakta:
Malin Jakobsson, VD

E-post: malin@dalsspira.se
Telefon: 0528-56 50 51

Denna information är sådan information som Dalsspira mejeri AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 februari 2018.

Om Dalsspira mejeri AB

Dalsspira mejeris affärsidé är att erbjuda lokalproducerade get- och komjölksprodukter med god smak och unika egenskaper. Med Dalsspiras produkter kan alla konsumenter göra ett val som känns bra i magen. Dalsspira mejeri värnar om djur, människor och landskap.

Dalsspira mejeri – det känns bra i magen

Taggar:

Om oss

Dalsspira bedriver mejeriverksamhet. Bolaget ska vara det självklara valet för konsumenten av svenska getmjölksprodukter samt även erbjuda lokalt producerad komjölk från gårdar som ligger i mejeriets närområde.

Prenumerera

Dokument & länkar