Försäljningen i juni uppgick till knappt 2 mkr.

För juni 2017 uppgick försäljningen till 1 948 tkr (839 tkr) vilket motsvarar en tillväxt på 132 % jämfört med föregående år. 

Ackumulerat för året 2017 uppgår försäljningen till 11 896 (1 597) tkr, vilket motsvarar en ökning med 645 %. 

Månad                (tkr) 2017 2016
Januari 2 017 159
Februari 1 822 131
Mars 2 043 155
April 1 956 135
Maj 2 094 175
Juni 1 948 839

För frågor om bolaget, vänligen kontakta:
Malin Jakobsson, VD

E-post: malin@dalsspira.se
Telefon: 0528-56 50 51

Denna information är sådan information som Dalsspira mejeri AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 juli 2017.

Om Dalsspira mejeri AB

Dalsspira mejeris affärsidé är att erbjuda lokalproducerade get- och komjölksprodukter med god smak och unika egenskaper. Med Dalsspiras produkter kan alla konsumenter göra ett val som känns bra i magen. Dalsspira mejeri värnar om djur, människor och landskap.

Dalsspira mejeri – det känns bra i magen

Om oss

Dalsspira bedriver mejeriverksamhet. Bolaget ska vara det självklara valet för konsumenten av svenska getmjölksprodukter samt även erbjuda lokalt producerad komjölk från gårdar som ligger i mejeriets närområde.

Prenumerera

Dokument & länkar