Kvartalsrapport 2018-01-01 - 2018-03-31

”Ökat fokus på Bohuslän och Dalsland”

Januari-Mars 2018 (Januari-Mars 2017)

  • Nettoomsättningen uppgick till 5 966 (5 897) tkr, vilket motsvarar en tillväxt om ca 1 %.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar och räntekostnader uppgick till  
    -1 403 (-509) tkr.
  • Resultat före skatt uppgick till – 1 745 (- 855) tkr.
  • Resultat per aktie uppgick till – 0,47 (- 0,30) kr.
  • Soliditeten uppgick till 46,3 % (42,9 %).

Väsentliga händelser under första kvartalet

  •  V. 7 2018 utökades listningen på ICA och Dalsspira får möjlighet att leverera Dalsspira Brie, Chèvre och Snövit genom ICA´s distributionsflöde.
  •  Dalsspira har vunnit upphandlingen på 1 liters förpackningar i 4 kommuner i Dalsland som inledningsvis avser perioden 2018-05-01 - 2020-04-30 och ger ca 1 mkr i ökad försäljning årligen.

Väsentliga händelser efter första kvartalets utgång

  •  Under april har Dalsspira organiserat om - VD Malin Jakobsson ökar engagemanget i produktionen och tar ett ansvar för att effektivisera och säkerställa produktion och leveranssäkerhet. Mikael Olsson (ny huvudägare sedan nyemission okt 2017) kommer tills vidare att förstärka den kommersiella kraften i bolaget och leda övrig säljpersonal för ökad omsättningsutveckling.

Kvartalsjämförelse 

Tkr April -Juni 2016 Juli – Sept 2016 Okt - Dec 2016 Jan – Mars 2017 April – Juni 2017 Juli – Sept 2017 Okt - Dec 2017 Jan - Mars 2018
Nettoomsättning 1 148 2 134 6 375 5 897 5 996 6 102 5 983 5 966
Bruttovinst 688 2 194 3 019 2921 2 968 3 104 2 797 2 969
Bruttovinst i procent 60% 39% 47% 50 % 49 % 51 % 47% 50%
Externa kostnader -1 318 -3 090 -3 062 -3 435 -3 729 -3 598 -3 946 -4 372
EBIT -1 041 -1 219 -569 -797 -1 054 -790 -1 483 -1 711
Resultat efter finansiella kostnader -1 087 -1 276 -617 -855 -1 108 -852 -1577 -1 745

För frågor om bolaget, vänligen kontakta:
Malin Jakobsson, VD
E-post: malin@dalsspira.se
Telefon: 0528-56 50 51

Om Dalsspira mejeri AB

Dalsspira mejeris affärsidé är att erbjuda lokalproducerade get- och komjölksprodukter med god smak och unika egenskaper. Med Dalsspiras produkter kan alla konsumenter göra ett val som känns bra i magen. Dalsspira mejeri värnar om djur, människor och landskap.

Dalsspira mejeri – det känns bra i magen

Taggar:

Om oss

Dalsspira bedriver mejeriverksamhet. Bolaget ska vara det självklara valet för konsumenten av svenska getmjölksprodukter samt även erbjuda lokalt producerad komjölk från gårdar som ligger i mejeriets närområde.

Prenumerera

Dokument & länkar