Publik nyemission och planerad notering på AktieTorget

DalsSpira Mejeri AB är det enda mejeri i Sverige som levererar getmjölksprodukter till handeln i större omfattning. DalsSpira expanderar kraftigt genom centrala avtal med ICA och COOP vilket kräver en utbyggnad av mejeriet. Dessutom kommer mejeriet att börja leverera komjölksprodukter regionalt i västra Sverige. Satsningen på komjölksleveranser görs dels för att det finns en mycket stor efterfrågan på närproducerade livsmedel, dels för att satsningen möjliggör investeringar i en mycket mer effektiv mejerianläggning som även kommer getmjölksproduktionen till del, vilket kommer att sänka produktionskostnaderna för bolaget.

För att finansiera investeringarna i en ny mejerianläggning har DalsSpira initierat en nyemission med efterföljande notering på AktieTorget. I samband med den planerade noteringen genomför Bolaget en spridningsemission utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningstiden för emissionen löper under perioden 2 november – 24 november 2015.

Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid:                             2 – 24 november 2015

Teckningskurs:                          8 kr per aktie

Emissionsvolym:                       Emissionen uppgår till 8 000 000 kronor fördelat på 1 000 000 aktier. Därutöver har styrelsen en övertilldelningsoption om emissionen skulle bli fulltecknad vilket innebär att de kan öka emissionsvolymen med ytterligare 4 000 000 kronor fördelat på 500 000 aktier.

Minsta teckningspost:           1 000 aktier

Marknadsnotering:                 Första handelsdagen på AktieTorget beräknas till den 21 december 2015

Välkommen till informationsträffar

Under emissionsperioden genomförs följande informationsträffar där VD Malin Jakobsson presenterar bolaget, aktuella framtidsplaner och bakgrunden till emissionen:

5/11 Stockholm –         Investerarlunch, Mäster Samuelsgatan 42, v 3, kl 12.00 – 13.15

                                            Arrangör: AktieTorget, Anmälan: stockholm@aktietorget.se

5/11 Stockholm –         Finansevent, Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, kl 18.00 – 21.00

                                            Arrangör: Finansevent, Anmälan: stockholm@finansevent.se

9/11 Malmö                Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Kl 17.30 – 20.00

                        Arrangör: AktieTorget/Herslow & partner

                        Anmälan: inbjudan@herslowpartners.se

10/11 Uddevalla –       Högskolecenter Bohuslän, Östergatan 18, Uddevalla, kl 18.30 – 21.00

                                            Arrangör: Aktiespararna Uddevalla, Ingen föranmälan krävs.

11/11 Göteborg –        Radisson Blu, Södra Hamngatan 59-65, Göteborg, kl 18.00 – 20.00

                                            Arrangör: InWest Corporate Finance, Anmälan info@inwestcorp.se

23/11 Göteborg –        Stora Aktiedagen, Svenska mässan, kl 08.00 – 21.00

                                            Arrangör: Aktiespararna, Anmälan: www.aktiespararna.se

Om DalsSpira Mejeri AB
DalsSpira är
ett mejeri för ost, mjölk och yoghurt på getmjölk. Genom uppförande av en produktionslina i nya livsmedelsgodkända lokaler ska bolaget kunna producera traditionella komjölksprodukter för västsvenska marknaden. Affärsidén är att erbjuda närproducerade mejeriprodukter som är goda och hälsosamma.

Ytterligare information samt listningsmemorandum, teaser och teckningssedel finns att tillgå på www.dalsspira.se och www.aktietorget.se.

För frågor om nyemissionen och bolaget, vänligen kontakta:
Malin Jakobsson, VD
E-post: malin@dalsspira.se
Telefon: 076-33 60 556

DalsSpira Mejeri AB (publ)
Rännelanda skola 6
458 96 HÖGSÄTER                           

Telefon: 0528-500 01
E-post: info@dalsspira.se
Hemsida: www.dalsspira.se

Om oss

Dalsspira bedriver mejeriverksamhet. Bolaget ska vara det självklara valet för konsumenten av svenska getmjölksprodukter samt även erbjuda lokalt producerad komjölk från gårdar som ligger i mejeriets närområde.

Prenumerera

Dokument & länkar