Ny strategi och inriktning i Daltek AB

Ny strategi och inriktning i Daltek AB - ledande tjänsteleverantör inom bredband - förvärvar eHem och genomför nyemission. Ny målsättning för Daltek AB, noterat på SBI-listan, är att vara Europas ledande leverantör av tjänster och applikationer i bredbandsnäten. Vägen dit går via: - Ny strategi och inriktning. - Sammanslagning med eHem (tjänster via bredband) - Leverera nyttoapplikationer via bredband - Nyemission för att underlätta ytterligare förvärv - Vi skall bli en helhetsleverantör av nyttobaserade produkter och tjänster. Bolaget skall fokusera på innehåll och nyttotjänster via bredband. När samhället gör så stora infrastrukturella investeringar i bredband tror vi att slutkonsumenterna kommer att kräva mer kundnytta än att exempelvis enbart kunna surfa snabbare på nätet. Det inkluderar även att konsultrollen inom företaget kommer att utvecklas och stärkas, säger Carl-Henrik Hallström, VD i Daltek. Dalteks styrelse har fattat beslut om en principöverenskommelse om ett samgående med eHem AB. eHem utvecklar och säljer nyttoapplikationer för styrning av det intelligenta hemmet fokuserat på områdena; klimat, trygghet och bekvämlighet och är i dag ledande inom nyttotjänster via bredband. Ehem kan idag som första leverantör erbjuda tjänster via bredband genom portalen www.eHem.com. Daltek kommer även att genomföra en nyemission, för att underlätta förvärv. Av den nya affärsidén framgår att Daltek skall bli ledande i Europa när det gäller att leverera nyttobaserade produkter och tjänster via bredband samt höghastighetsinternet. Verksamheten kommer att fokuseras mot telekom, energi, fastighet, transport och delar av offentlig sektor. Företagets tre huvudmarknader blir; tjänsteleverantörer till privatpersoner, privatpersoner och mindre företag /kontor. Vid årsskiftet räknar man med att ha 100.000 slutkunder som använder företagets produkter och tjänster. För ytterligare information kontakta: Carl-Henrik Hallström, VD Daltek AB, tel. 0243-735 00, (www.daltek.se) Frederik Gustafsson, VD eHem AB, tel. 0709-153051, (www.ehem.se) ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/30/20000330BIT00460/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/2000/03/30/20000330BIT00460/bit0002.doc

Prenumerera

Dokument & länkar