Götaverken ska bli bäst i Norden - Ny strategi, nya jobb och nytt namn

Götaverken satsar på att bli det främsta varvet i Norden. Genom ny strategi som innebär ökat fokus på miljösatsningar, investeringar och nyanställningar vill Götaverken fortsätta driva det göteborgska varvsarvet vidare. Som ett led i den nya strategin byter anrika Götaverken Cityvarvet nu även namn till Damen Shiprepair Götaverken. Företaget ingår sedan 2000 i den globala varvskoncernen Damen Shipyards Group, med säte i Holland, som omsätter 1,3 miljarder Euro.

Damen Shipyards Group har totalt 35 varv globalt varav åtta är inriktade på reparation och underhåll. Av dessa åtta är Götaverken det tredje största. Företaget är ett av de största renodlade reparationsvarven i norra Europa.

-          Vi värnar vårt arv från Götaverken och det ska självklart synas även i vårt nya namn. All kompetens som finns hos oss sedan lång tid tillbaka i kombination med de många möjligheter som koncernen Damen kan erbjuda, för att lösa kundernas önskemål, är en verklig styrka att bygga vidare på. Vi kommer också behöva nyanställa ca 25-30 positioner under de kommande två åren, säger Jos Goris, VD Damen Shiprepair Götaverken.

Ny strategi

Den nya strategin för att sträva mot att bli nummer ett i Norden har bland annat inneburit att Damen Shiprepair Götaverken köpt loss de båda flytdockorna man jobbat med samt rustat upp och nyinvesterat i anläggningen i Göteborgs hamn.

-          Den globala ekonomiska krisen har slagit hårt mot sjöfarts- och varvsindustrin även här i Skandinavien och i kombination med höga bränslepriser så håller fartygsägarna inne på reparationer och underhåll. Effekten för vår del blir hårdare konkurrens om kunderna. Därför är det extra viktigt att nu satsa strategiskt för att kunna möta kundernas behov på bästa sätt, fortsätter Jos Goris.

Däremot verkar inte off shore branschen har drabbats lika hårt av den ekonomiska nedgången och här räknar Damen Shiprepair Götaverken med ökade intäkter från den norska och skotska off shore industrin de närmaste 2-3 åren.

Nyanställningar

Företaget satsar också än mer på den interna kommunikationen samt en mer effektiv organisation för att skapa större delaktighet, samla upp goda idéer för att hela tiden arbeta med förbättringar. Tack vare interna utbildningsprogram är möjligheterna att avancera inom företaget stora och något som är strategiskt viktigt för att behålla och utveckla den kompetens och kunskap som personalen besitter.

-          Vi har tillsatt ett femtontal nya positioner i år. Det har främst skett genom intern rekrytering i enlighet med vår strategi, men vi kommer att behöva anställa ytterligare personer externt såväl i år som under 2013, avslutar Jos Goris, VD Damen Shiprepair Götaverken.

Damen Shiprepair Götaverken har idag 130 anställda och omsätter 300 miljoner. De senaste fem åren har företaget totalt sett haft en positiv trend vad gäller resultatet dock med en nedgång under 2011 beroende främst på den svikande marknaden. Företaget Götaverken grundades redan

1841 under namnet Göteborgs Mekaniska Verkstad. Sedan varvet återstartade 1993 – med ca 70 anställda – har mer än 1000 uppdrag genomförts beträffande reparationer, underhållsarbeten och ombyggnader av olika fartyg.

För mer information om Damen Shiprepair Götaverken kontakta:

Jeanette Stark – Personalchef

E-post: js@damenshiprepair.se

Tel: 0702-382424

Marcus Lindgren – Inköpsansvarig

E-post: mli@damenshiprepair.se

Tel: 0702-187589

Jos Goris – VD

E-post: jg@damenshiprepair.se

Tel: 0727-345967

Damen Shipyards Group

Damen Shipyards Group (est. 1927) is a globally operating company with 35 owned shipyards and numerous partner ards. Damen employs over 6,000 people, has built over 5,000 vessels worldwide and delivers up to 150 vessels annually. Based on its unique, standardised ship-design concept and short delivery times, Damen is able to guarantee constant quality.

Damen’s focus on standardization and modular construction approach lead to short delivery times (Damen keeps vessels in stock), low ‘total cost of ownership’, high resale value, proven technology and reliable performance. Damen offers a wide range of products, including: tugs, workboats, patrol vessels, high speed craft, cargo vessels, dredgers, offshore support vessels, oil-spill response vessels and even frigates and mega yachts. In addition to shipbuilding, Damen offers efficient customer support, customer financing and complete lifecycle service.

Even though we are a major international group, we are still a family-owned company with a deep respect for our maritime heritage.

For further information please contact

Jan-Hein Reeringh

Communications Advisor

+31 (0) 183 63 9882

+31 (0) 6 1220 7796

JJFR@damen.nl

www.damen.nl

All news can be viewed at our website (renewed 01-11-11) or sent to you on request.

High resolution photographs are available at JJFR@damen.nl.

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar