Danderyds sjukhus inviger toppmodernt center för diagnostik och behandling av hjärtkärlsjukdom

PRESSINBJUDAN 5 juni 2009

Danderyds sjukhus inviger toppmodernt center för diagnostik och behandling av hjärtkärlsjukdom

Med den nya utrustningen för kranskärlsröntgen får Danderyds sjukhus ett av Sveriges modernaste laboratorier för diagnostik och behandling samtidigt som kapaciteten mer än fördubblas. Patienterna är de stora vinnarna när väntetider kortas och säkrare diagnoser kan ställas.

Det nya laboratoriet innebär stora fördelar för patienterna eftersom väntetiderna och undersökningstiden kortas samt risken för komplikationer minskas då både stråldosen och mängden kontrastmedel kan halveras. Med en lägre kontrastdos kommer också fler allvarligt sjuka patientgrupper, t.ex. de med kraftigt nedsatt njurfunktion, att kunna undersökas i högre utsträckning jämfört med tidigare.

Den nya tekniken är även ett viktigt led i att utveckla sjukhusets forskningsarbete. Koppling mellan njursjukdom och hjärt- och kärlsjukdomar är ett av Danderyds sjukhus strategiska forskningsområden. Aktuella studier är bland annat varför patienter med diabetes och njursvikt är mer drabbade av hjärt-kärlsjukdomar än andra patientgrupper. Ett annat forskningsområde är varför en del patienter svarar sämre på viss läkemedelsbehandling efter en ballongvidgning i kranskärlen. Media välkomnas att delta vid invigningen och genomgången av laboratoriet.

Tid: Kl 12.30, 9 juni Plats: Danderyd sjukhus Klinisk Fysik, plan 5 Med- verkande Peter Graf verkställande direktör för Danderyds sjukhus Mr Chikao Kamijima, chef för Toshiba Medical systems i Europa

Ytterligare upplysningar: Annakarin Svenningsson, pressansvarig, tel 070-737 08 66 Karin Malmqvist, verksamhetschef Hjärtvård, tel 070-484 47 19 Pia Lundman, överläkare, verksamhetsområde Hjärtvård,Danderyds Sjukhus AB 182 88 STOCKHOLM Telefonväxel: 08-655 50 00 Presstjänst: 08 / 655 62 77 E-post: anna-karin.svenningsson@ds.se 070-737 08 66 www.danderydssjukhus.seOm oss

Danderyds sjukhus är ett av landets största akutsjukhus. Det viktigaste för oss är att våra patienter känner sig trygga och säkra och får bästa möjliga vård och behandling. Det målet arbetar vi mot varje dag - tillsammans. Danderyds sjukhus utnämndes i år av Dagens Medicin till Sveriges tredje bästa akutsjukhus i sin klass. I Stockholms län blev Danderyds sjukhus högst rankad av de mellanstora akutsjukhusen.Mer info finns på www.ds.se och på www.akutsjukhuset.com

Prenumerera

Dokument & länkar