HND-centrum behandlar hela människan

Njursjukdom har visat sig vara en lika stark riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom som diabetes.  I takt med att gruppen äldre och multisjuka blir större, ökar behovet av vård som kan hantera denna komplexa problematik. För att förbättra vården och förenkla för personer med hjärt-, njur- och diabetessjukdom öppnar nu Danderyds sjukhus ett HND-centrum.

HND-centrum är ett samarbete mellan hjärt-, medicin- och njurkliniken. De tar emot och hjälper personer med samtidig hjärt-, njur- och diabetessjukdom.

– Tanken är att patienterna ska slippa gå på många besök hos olika specialister och att vi tydligt utgår från patientens behov och önskemål för att öka delaktigheten i vården, berättar sjuksköterskan Camilla Andersson, som är ansvarig för att införa den personcentrerade vården som ska prägla arbetet på mottagningen.

Danderyds sjukhus har sedan många år forskat om sambandet mellan hjärt- och kärlsjukdomar som hjärtinfarkt och stroke och sambandet mellan njursjukdom samt diabetes. Forskning som t ex visar att överlevnaden efter en hjärtinfarkt är avsevärt sämre om patienten har njursjukdom.

– Målet är en sammanhållen behandlings- och vårdkedja som gör att vi får bättre helhetssyn på hur personen påverkas av sina sjukdomar och där vi kan omsätta de kunskaper som vi fått genom vår kliniska forskning, berättar läkare Jonas Spaak som varit projektansvarig för etableringen av mottagningen.

– Istället för att behöva gå hos flera olika läkare, sjuksköterskor och mottagningar och t ex lämna prover flera dagar i rad, försöker vi samla och samordna sjukvården och kompetensen runt personen, tillsammans med personen.

För mer information kontakta: 

Camilla Andersson, sjuksköterska och projektledare HND centrum 08-123 583 14.

Jonas Spaak, specialistläkare och projektansvarig för etableringen av mottagningen 08-123 576 85.

På bilden tar njursjuksköterskan Monica Rådström emot en patient på HND-centrum. Foto: Carin Wesström.

Om oss

Danderyds sjukhus är ett av landets största akutsjukhus. Det viktigaste för oss är att våra patienter känner sig trygga och säkra och får bästa möjliga vård och behandling. Det målet arbetar vi mot varje dag - tillsammans. Danderyds sjukhus utnämndes i år av Dagens Medicin till Sveriges tredje bästa akutsjukhus i sin klass. I Stockholms län blev Danderyds sjukhus högst rankad av de mellanstora akutsjukhusen.Mer info finns på www.ds.se och på www.akutsjukhuset.com

Prenumerera

Media

Media