Kortare väntetider när Stockholm får nytt center för diagnostik och behandling av hjärt- och kärlsjukdomPressmeddelande från Danderyds sjukhus 2009-06-08: Kortare väntetider vid Danderyds sjukhus med nytt center för diagnostik och behandling av hjärtkärlsjukdom Danderyds sjukhus har idag invigt ett av Sveriges modernaste laboratorier för diagnostik och behandling av hjärtkärlsjukdom. Patienterna är de stora vinnarna när väntetiderna kortas och säkrare diagnoser kan ställas. Även morgondagens patienter gynnas eftersom sjukhusets forskning kring hjärtkärlsjukdom och njursjukdom nu kommer att stärkas.

– Att få ner kö- och väntetider till ett minimum är ett av sjukhusets absolut viktigaste mål och den här satsningen kommer att bidra till att våra hjärtpatienter kan få både diagnos och behandling snabbare, säger Peter Graf, vd på Danderyds sjukhus.
Det nya laboratoriet innebär stora fördelar för patienterna. Utöver att väntetider kapas och undersöknings- och behandlingstid kortas minskar risken för komplikationer då både stråldosen och mängden kontrastmedel kan halveras. – Halveringen av kontrastdosen innebär också förbättrade möjligheter att kunna undersöka och behandla fler allvarligt sjuka patientgrupper, framför allt de med måttligt till kraftigt nedsatt njurfunktion, än vad som varit möjligt tidigare, berättar Pia Lundman, överläkare vid Hjärtkliniken på Danderyds sjukhus.

Stärker forskningen kring sambandet hjärt-kärlsjukdom och njursjukdom Den nya tekniken kommer också att bidra till utvecklingen av sjukhusets forskningsarbete på ett betydande sätt. Ett av Danderyds sjukhus strategiska forskningsområden är kopplingen mellan njursjukdom och hjärt- och kärlsjukdom. Högt blodtryck och andra hjärt-kärlsjukdomar kan i sig orsaka njursvikt, samtidigt som dessa sjukdomar ofta också kan vara konsekvenser av njursvikt.
– Vi har länge känt till att patienter med njursvikt är mer drabbade av hjärt- kärlförkalkningar än andra patientgrupper men ingen vet idag riktigt varför det är på det sättet. Med modernare och bättre röntgenutrustning kan vi intensifiera forskningen kring sambandet mellan njursvikt och hjärt- och kärlsjukdom, konstaterar professor Stefan Jacobson, verksamhetschef, njurmedicinska kliniken.

Mer information, kontaktpersoner: Pia Lundman, överläkare, verksamhetsområde hjärtkliniken, tel 073 973 64 54 Karin Malmqvist, verksamhetschef hjärtkliniken, tel 070-484 47 19 Stefan Jacobson, verksamhetschef, njurmedicinska kliniken, tel 070 759 18 90.
Annakarin Svenningsson, pressansvarig, tel 070-737 08 66

2 (1)

2009-06-09

1(1)

2009-06-09Danderyds Sjukhus AB Telefon växel: 08-655 50 00 Org.nr: 556575-6169 182 88 Stockholm Telefon direkt: Säte: Danderyd www.ds.se Fax: E-post:

Om oss

Danderyds sjukhus är ett av landets största akutsjukhus. Det viktigaste för oss är att våra patienter känner sig trygga och säkra och får bästa möjliga vård och behandling. Det målet arbetar vi mot varje dag - tillsammans. Danderyds sjukhus utnämndes i år av Dagens Medicin till Sveriges tredje bästa akutsjukhus i sin klass. I Stockholms län blev Danderyds sjukhus högst rankad av de mellanstora akutsjukhusen.Mer info finns på www.ds.se och på www.akutsjukhuset.com

Prenumerera

Dokument & länkar