Lyckat ambulansprojekt blir permanentLyckat ambulansprojekt blir permanent

Danderyds sjukhus har under våren drivit ett projekt där behandlingen av patienter med misstänkt höftfraktur startar redan i ambulansen. Utvärdering visar nu att det nya arbetssättet kortar väntetiden till operation med över sex timmar och till hösten ska alla höftfrakturer tas om hand enligt det nya vårdprogrammet.

Målsättningen för projektet har varit att patienter med misstänkt höftfraktur ska få ett snabbare och bättre omhändertagande innan operation. Vård i ambulansen ersätter vård på akutmottagningen. Ambulanspersonalen meddelar röntgen att patienten är på väg. Under färden tar personalen sedan EKG, ger smärtlindring, dropp och eventuellt syrgas. Framme vid sjukhuset kan ambulanspersonalen transportera patienten direkt till röntgen istället för som tidigare till akutmottagningen. När röntgen är genomförd får patienten komma till ortopedavdelningen och förberedelserna för operation kan inledas.

Ett snabbt omhändertagande av patienter i behov av akut höftfrakturoperation påverkar patientens överlevnad, funktionsnivå, minskar komplikationer och förbättrar patientens livskvalitet. Ambulansprojektet är ett led i ett större arbete med att korta väntetiderna på Danderyds sjukhus för gruppen höftfrakturpatienterna. På akutmottagningen har tidigare under 2009 väntetiderna kortats med fyra timmar. För patienterna som deltagit i ambulansprojektet har tiden på sjukhus fram till operation kortats med över sex timmar jämfört med motsvarande patientgrupp i januari 2010.

Förstudien visar att utöver snabbare omhändertagande, får patienterna färre vårdkontakter, blir i större utsträckning opererade inom 24 timmar samt upplever röntgenundersökningarna som mindre smärtsamma.

Ambulansbolaget Samariten kör idag flest patienter till Danderyds sjukhus och har därför varit samarbetspartner. – Det här resultatet är så positivt för patienterna att vår ambition nu är att permanenta arbetssättet och involvera fler ambulansföretag, berättar Anna Ekman, överläkare och sektionschef, verksamhetsområdet ortopedi. Erfarenheterna från projektet och slutrapporten ska presenteras för Stockholms Medicinska råd i september och Anna Ekman hoppas att övriga Stockholmssjukhus ska följa efter och införa modellen.

Mer information: Anna Ekman, överläkare och sektionschef, Ortopedkliniken, Danderyds sjukhus tel 073-707 22 92.
Torkel Kanfjäll, medicinsk samordnare på Samariten Ambulans AB, tel 070-9958 960 Annakarin Svenningsson, pressansvarig, Danderyds Sjukhus, tel 08-655 62 51 eller 070-737 08 66.

Bakgrund Danderyds sjukhus AB tar emot drygt 600 höftfrakturpatienter per år. Medelåldern för höftfrakturpatienter är 81 år (kvinnor) och 78 år (män). Förutom hög ålder är patienterna ofta multisjuka. Det finns stor risk för komplikationer, bland annat trycksår eller förvirring. Ambulansprojektet har pågått under sex månader, 18 januari - 18 juni. 60 patienter omhändertogs enligt vårdprogrammet och av dessa hade 45 en höftfraktur." Ambulansmodellen" har redan provats framgångsrikt i Lund men Danderyds sjukhus är först i Stockholm,

Taggar:

Om oss

Danderyds sjukhus är ett av landets största akutsjukhus. Det viktigaste för oss är att våra patienter känner sig trygga och säkra och får bästa möjliga vård och behandling. Det målet arbetar vi mot varje dag - tillsammans. Danderyds sjukhus utnämndes i år av Dagens Medicin till Sveriges tredje bästa akutsjukhus i sin klass. I Stockholms län blev Danderyds sjukhus högst rankad av de mellanstora akutsjukhusen.Mer info finns på www.ds.se och på www.akutsjukhuset.com

Prenumerera

Dokument & länkar