Danirs innehav i Sigma

Enligt en flaggningsanmälan som Dan Olofsson idag lämnat till Finansinspektionen uppgår Danirs innehav i Sigma till 615 171 A-aktier och 43 403 786 B-aktier i Sigma, representerande 50,74 procent av samtliga aktier och 51,64 procent av samtliga röster.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Dan Olofsson 070-3792254
Anders Johnsson, verkställande direktör i Danir 070-3791374

www.danir.se

Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 22 februari 2013 klockan 13.55.

Om oss

Danir äger, förvaltar och deltar aktivt i utvecklingen av noterade och onoterade bolag, främst inom utvecklingsintensiva branscher. Utmärkande för dessa bolag är att de delar Danirs syn på entreprenörskap och kvalitet för att skapa långsiktig värdetillväxt

Prenumerera

Dokument & länkar