Avtal om tågtransport av Dannemoramalmen klara

Green Cargo har fått uppdraget att köra malmtågen till hamnen i Hargshamn, för vidare transport med båt ut till kund. Avtalet mellan Green Cargo och Dannemora Mineral är sjuårigt med en option på ytterligare fem år.

 

"Vi har tecknat avtal med Green Cargo om malmtågstrafiken för att de erbjöd en gedigen produktionslösning. Trygga transporter är livsviktiga för vår verksamhet och förtroendet på marknaden för oss som pålitlig leverantör av järnmalm", säger Kjell Klippmark, VD för Dannemoras driftbolag Dannemora Magnetit AB.

 

Dannemora har också avtalat med NACCO S.A.S. om leasing av 28 4-axlade järnvägsvagnar som var och en tar 69 ton malm. Leasingavtalet löper t o m 31 mars 2019 med möjlighet till förlängning till 2024 eller köp av vagnarna.

 

Varje malmtåg kommer att bestå av 22 malmvagnar, som var och en fraktar 69 ton malm. Två lok kommer att användas för att dra varje tåg som får en bruttovikt på nästan 2 000 ton.

 

Malmtågen mellan Dannemora och Hargshamn kommer vid full drift att rulla tre gånger per dygn, sju dagar i veckan under 50 veckor årligen.

 

Inför trafikstarten har Trafikverket förstärkt banans bärighet, så att de klarar malmvagnarnas axeltryck.

 

"Genom banupprustningen och de två transportavtal vi nu träffat har vi garanterat en effektiv och miljövänlig transport av malmen från gruva till hamn", konstaterar Kjell Klippmark.

 

Läs hela pressmeddelandet via nedanstående länk

 

Om oss

Dannemora Mineral AB är ett gruv- och prospekteringsbolag, vars huvudsakliga verksamhet är gruvdriften i Dannemora järngruva. Vidare har Bolaget för avsikt att genomföra prospektering för att öka järnmalmsbasen lokalt och regionalt samt att prospektera efter bas- och ädelmetaller i ett flertal områden i Uppland där sannolikheten för att finna nya brytvärda förekomster bedöms som god. Dannemora Mineral utgörs, förutom av moderbolaget Dannemora Mineral AB, av de helägda dotterbolagen Dannemora Magnetit AB, inom vilket verksamheten vid Dannemoragruvan bedrivs och vars verksamhet även omfattar koncernens prospektering, och Dannemora Förvaltnings AB med ansvar för fastighetsbeståndet. Bolagets viktigaste tillgång är järnförekomsterna i Dannemoragruvan och verksamheten riktas för närvarande i huvudsak mot brytningen av dessa. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX First North, Stockholm och Oslo Axess. Bolagets Certified Advisor på First North är Remium AB.