Dannemora Mineral AB: Pressmeddelande den 25 september 2008

Framgångsrika sintringstester med Dannemoras järnmalmsprodukter genomförda vid SGA I Tyskland
 
Under våren genomfördes kemiska, fysikaliska och metallurgiska tester med Dannemoras järnmalmsprodukter; fines och styckemalm vid det välrenommerade SGA (Studien-Gesellschaft für Eisenerz-Aufbereitung) i Liebenburg-Othfresen i Tyskland. Efter dessa inledande metallurgiska tester utfördes under sommaren fortsatta större sintertester. Resultaten från dessa testprogram är nu klara och visar att produkter från Dannemora bedöms vara väl lämpade för framtida stålverkskunders masugnsprocesser.
 
För ytterligare information kontakta:
 
Staffan Bennerdt, koncernchef
telefon 0295- 24 44 22
 
 
 
Dannemora Mineral AB är ett gruv- och prospekteringsbolag, vars huvudsakliga målsättning är att återuppta driften i Dannemora järngruva. Vidare har Bolaget för avsikt att genomföra prospektering för att öka järnmalmsbasen lokalt och regionalt samt att prospektera efter bas- och ädelmetaller i ett flertal områden i Uppland där sannolikheten för att finna nya brytvärda förekomster bedöms som god.
 
Dannemora Mineral består, förutom av moderbolaget Dannemora Mineral AB, av de helägda dotterbolagen Dannemora Magnetit AB, inom vilket verksamheten vid Dannemoragruvan bedrivs, Dannemora Prospektering AB, vars verksamhet omfattar all prospektering i koncernen, samt Dannemora Förvaltnings AB med ansvar för koncernens fastighetsbestånd.
 
Bolagets viktigaste tillgång är järnförekomsterna i Dannemoragruvan och verksamheten kommer inledningsvis i huvudsak riktas mot den planerade brytningen av dessa.
 
Bolagets Certified Advisor på First North är E. Öhman J:or Fondkommission AB.

Om oss

Dannemora Mineral AB är ett gruv- och prospekteringsbolag, vars huvudsakliga verksamhet är gruvdriften i Dannemora järngruva. Vidare har Bolaget för avsikt att genomföra prospektering för att öka järnmalmsbasen lokalt och regionalt samt att prospektera efter bas- och ädelmetaller i ett flertal områden i Uppland där sannolikheten för att finna nya brytvärda förekomster bedöms som god. Dannemora Mineral utgörs, förutom av moderbolaget Dannemora Mineral AB, av de helägda dotterbolagen Dannemora Magnetit AB, inom vilket verksamheten vid Dannemoragruvan bedrivs och vars verksamhet även omfattar koncernens prospektering, och Dannemora Förvaltnings AB med ansvar för fastighetsbeståndet. Bolagets viktigaste tillgång är järnförekomsterna i Dannemoragruvan och verksamheten riktas för närvarande i huvudsak mot brytningen av dessa. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX First North, Stockholm och Oslo Axess. Bolagets Certified Advisor på First North är Remium AB.

Prenumerera

Dokument & länkar