Dannemora Mineral rekryterar Yvonne Gille som ansvarig för Personal och Information

DANNEMORA MINERAL REKRYTERAR YVONNE GILLE SOM ANSVARIG FÖR PERSONAL OCH INFORMATION

Dannemora Mineral har rekryterat Yvonne Gille som chef för Personal och Information inom Dannemorakoncernen. Yvonne Gille kommer närmast från en tjänst som avdelningschef vid den socialdemokratiska riksdagsgruppen. Yvonne har sedan tidigare gedigen erfarenhet inom både personal och kommunikation bland annat från Europaparlamentet, fackliga organisationer samt fack- och dagspress.

Staffan Bennerdt, VD och koncernchef i Dannemora Mineral: "Vi är mycket nöjda med att kunna knyta Yvonne till oss. Hennes erfarenheter inom dessa områden kommer att bli mycket värdefulla för Dannemora".

Yvonne Gille kommer under en övergångsperiod att påbörja sitt arbete för Dannemora Mineral och samtidigt avsluta sina tidigare arbetsuppgifter.

Pressmeddelandet i sin helhet kan laddas ned från nedanstående länk:

Om oss

Dannemora Mineral AB är ett gruv- och prospekteringsbolag, vars huvudsakliga verksamhet är gruvdriften i Dannemora järngruva. Vidare har Bolaget för avsikt att genomföra prospektering för att öka järnmalmsbasen lokalt och regionalt samt att prospektera efter bas- och ädelmetaller i ett flertal områden i Uppland där sannolikheten för att finna nya brytvärda förekomster bedöms som god. Dannemora Mineral utgörs, förutom av moderbolaget Dannemora Mineral AB, av de helägda dotterbolagen Dannemora Magnetit AB, inom vilket verksamheten vid Dannemoragruvan bedrivs och vars verksamhet även omfattar koncernens prospektering, och Dannemora Förvaltnings AB med ansvar för fastighetsbeståndet. Bolagets viktigaste tillgång är järnförekomsterna i Dannemoragruvan och verksamheten riktas för närvarande i huvudsak mot brytningen av dessa. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX First North, Stockholm och Oslo Axess. Bolagets Certified Advisor på First North är Remium AB.