Dannemora Mineral söker waiver

Dannemora Mineral meddelade i ett pressmeddelande den 28 maj att diskussioner skulle inledas med obligationsinnehavarna om lånevillkor och lånestruktur. Sedan dess har Dannemora Mineral haft konstruktiva diskussioner med en grupp av obligationsinnehavare som innehar uppskattningsvis 71 procent av obligationerna. Dannemora kommer att söka en temporär waiver (undantag) från det villkor i obligationsavtalet (ISIN NO 0010601198), som stadgar en minsta kassabehållning om 50 Mkr. Dannemora Mineral kommer periodvis troligen inte att kunna uppfylla detta krav under tredje kvartalet.

En majoritet av obligationsinnehavarna har indikerat att de kommer att acceptera förslaget, i utbyte mot bland annat att erhålla möjligheten att göra en due dilligence. Idag kommer Bond Trustee, Norsk Tillitsman (NTM), att sammankalla obligationsinnehavarna till ett möte (bondholder’s meeting) per den 5 augusti 2013, för att ett formellt godkännande av ansökan om waiver ska kunna ges.

Dannemora Mineral har inlett en översyn av sin verksamhet, strategi och finansiella utveckling och har engagerat Swedbank First Securities, Recore AS och Roschier Advikatbyrå AB som rådgivare, medan NTM har anlitat Bingham McCutchen (London) LLP som dess legala rådgivare för obligationsinnehavarnas räkning.

För ytterligare information kontakta:

Ralf Nordén, koncernchef
telefon 070 9374 891
ralf.norden@dannemoramineral.se

Dannemora Mineral AB är ett gruv- och prospekteringsbolag, vars huvudsakliga verksamhet är gruvdriften i Dannemora järngruva. Vidare har Bolaget för avsikt att genomföra prospektering för att öka järnmalmsbasen lokalt och regionalt i ett flertal områden i Uppland där sannolikheten för att finna nya brytvärda förekomster bedöms som god.

Dannemora Mineral utgörs, förutom av moderbolaget Dannemora Mineral AB, av de helägda dotterbolagen Dannemora Magnetit AB, inom vilket verksamheten vid Dannemoragruvan bedrivs och vars verksamhet även omfattar delar av koncernens prospektering, Dannemora Förvaltnings AB med ansvar för fastighetsbeståndet och Dannemora Iron Ore Development AB inom vilket delar av Bolagets framtida prospektering kommer att bedrivas.

Bolagets viktigaste tillgång är järnförekomsterna i Dannemoragruvan och verksamheten riktas för närvarande i huvudsak mot brytningen av dessa.

Bolaget är noterat på NASDAQ OMX First North, Stockholm och Oslo Axess. Bolagets Certified Advisor på First North är Remium AB. 

Bolagets oberoende kvalificerade person är bergsingenjör Thomas Lindholm, Geovista AB, Luleå. Lindholm är kvalificerad som Kompetent Person på det sätt som definieras i JORC-koden baserat på utbildning och erfarenhet av prospektering, gruvdrift och uppskattning av mineralresurser för järn, bas- och ädelmetaller.

Om oss

Dannemora Mineral AB är ett gruv- och prospekteringsbolag, vars huvudsakliga verksamhet är gruvdriften i Dannemora järngruva. Vidare har Bolaget för avsikt att genomföra prospektering för att öka järnmalmsbasen lokalt och regionalt samt att prospektera efter bas- och ädelmetaller i ett flertal områden i Uppland där sannolikheten för att finna nya brytvärda förekomster bedöms som god. Dannemora Mineral utgörs, förutom av moderbolaget Dannemora Mineral AB, av de helägda dotterbolagen Dannemora Magnetit AB, inom vilket verksamheten vid Dannemoragruvan bedrivs och vars verksamhet även omfattar koncernens prospektering, och Dannemora Förvaltnings AB med ansvar för fastighetsbeståndet. Bolagets viktigaste tillgång är järnförekomsterna i Dannemoragruvan och verksamheten riktas för närvarande i huvudsak mot brytningen av dessa. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX First North, Stockholm och Oslo Axess. Bolagets Certified Advisor på First North är Remium AB.

Prenumerera

Dokument & länkar