Dannemora Minerals årsredovisning 2011 är publicerad

Dannemora Minerals årsredovisning 2011 är publicerad

Från och med idag finns Dannemora Minerals årsredovisning för räkenskapsåret 2011 tillgänglig på bolagets hemsida, www.dannemoramineral.se.

Den tryckta årsredovisningen kan beställas via e-post, info@dannemoramineral.se.

Årsredovisningen kan också laddas ned från nedanstående länk.

För mer information, kontakta:

 

Niklas Kihl, CFO
Telefon +46 295  24 44 20
niklas.kihl@dannemoramineral.se

Om oss

Dannemora Mineral AB är ett gruv- och prospekteringsbolag, vars huvudsakliga verksamhet är gruvdriften i Dannemora järngruva. Vidare har Bolaget för avsikt att genomföra prospektering för att öka järnmalmsbasen lokalt och regionalt samt att prospektera efter bas- och ädelmetaller i ett flertal områden i Uppland där sannolikheten för att finna nya brytvärda förekomster bedöms som god. Dannemora Mineral utgörs, förutom av moderbolaget Dannemora Mineral AB, av de helägda dotterbolagen Dannemora Magnetit AB, inom vilket verksamheten vid Dannemoragruvan bedrivs och vars verksamhet även omfattar koncernens prospektering, och Dannemora Förvaltnings AB med ansvar för fastighetsbeståndet. Bolagets viktigaste tillgång är järnförekomsterna i Dannemoragruvan och verksamheten riktas för närvarande i huvudsak mot brytningen av dessa. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX First North, Stockholm och Oslo Axess. Bolagets Certified Advisor på First North är Remium AB.