Dannemora uppdrar åt Skanska att bygga Sovringverket

Dannemora uppdrar åt Skanska att bygga Sovringverket

 

Dannemora Mineral har slutit ett partneringavtal med Skanska IME om byggnation av det nya sovringsverket vid Dannemora järnmalmsruva. Skanska IME har även varit ansvarigt för samordning av projekteringen för verket under första kvartalet i år. Projekteringen ligger till grund för de upphandlingar som pågår. Skanska IME ska utföra mark- och byggnadsarbeten samt samordna processinstallationerna.

           "Skanska är en erfaren industribyggare och vi har genom partneringavtalet försäkrat oss om Skanskas kompetens och engagemang för ett kostnadseffektivt byggande inom de snäva tidsramar som är satta för projektet. Finansieringen genomfördes planenligt och vi räknar därmed med att sovringsanläggningen är driftklar våren 2012", säger Staffan Bennerdt, VD och koncernchef i Dannemora Mineral.

Sovringsanläggningen är projekterad för en kapacitet om 2,0 miljoner årston färdig produkt fördelat på 60 procent styckemalm och 40 procent fines. Anläggningens kapacitet om 2,0 miljoner årston kommer därmed att överstiga den produktionskapacitet om 1,5 miljoner årston som förutsatts i bolagets lönsamhetsstudie (feasability study).

Skanska IME är Skanskas organisation för industriprojekt i norra Sverige. Kontraktet för mark- och byggarbeten är värt ca 80 miljoner kronor och hela investeringen för sovringsverket inklusive utlastning, restprodukthantering och personalutrymmen beräknas till ca 235 miljoner kronor.

           "Vi är stolta över förtroendet att i partneringavtalets anda leverera en kostnadseffektiv anläggning som gör att Dannemora Mineral kan återuppta driften i den anrika järnmalmsgruvan enligt plan", säger Bengt Hedberg projektchef vid Skanska IME.

 

För att läsa pressmeddelandet i sin helhet klicka här nedan

Om oss

Dannemora Mineral AB är ett gruv- och prospekteringsbolag, vars huvudsakliga verksamhet är gruvdriften i Dannemora järngruva. Vidare har Bolaget för avsikt att genomföra prospektering för att öka järnmalmsbasen lokalt och regionalt samt att prospektera efter bas- och ädelmetaller i ett flertal områden i Uppland där sannolikheten för att finna nya brytvärda förekomster bedöms som god. Dannemora Mineral utgörs, förutom av moderbolaget Dannemora Mineral AB, av de helägda dotterbolagen Dannemora Magnetit AB, inom vilket verksamheten vid Dannemoragruvan bedrivs och vars verksamhet även omfattar koncernens prospektering, och Dannemora Förvaltnings AB med ansvar för fastighetsbeståndet. Bolagets viktigaste tillgång är järnförekomsterna i Dannemoragruvan och verksamheten riktas för närvarande i huvudsak mot brytningen av dessa. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX First North, Stockholm och Oslo Axess. Bolagets Certified Advisor på First North är Remium AB.