Diamantborrningsprogram ger ny mineraltillgångsberäkning

Ett diamantborrningsprogram har utförts under perioden maj 2010 till februari 2011 och har resulterat i att en ny mineralisering, Norrnäs 3, har modellerats. Norrnäs 3 ger en beräknad tillgång på 1,48 miljoner ton med 34,3 procent Fe och 2,0 procent Mn.

 

Borrprogrammet har även gett mer information om de redan befintliga mineraliseringarna Strömsmalmen och Botenhäll.

 

  Measured resource Indicated resource
Mineralisation Tonnage Fe % Mn % Tonnage Fe % Mn %
Norrnäs 3 1 448 328 34,3 2,0 29 434 35,1 1,8

 

Borrningen har utförts under jord på nivå -145 meter i norra delen av Dannemorafältet.
Totalt borrades 61 hål med en total längd av 5 060 meter varav 39 borrhål definierar mineraliseringen Norrnäs 3.

 

564 prover har analyserats av det ackrediterade laboratoriet ALS Minerals i Perth och provtagningslängden var generellt fyra meter för sektioner med magnetit och två meter för sektioner med sidoberg.

 

Resultat från borrprogrammet har inkluderats i beräkningen av en ny mineraltillgång för Dannemorafältet.

 

Ny mineraltillgångsberäkning 2011
Den nya mineraltillgångsberäkningen, känd och indikerad, för Dannemora Mineral AB 2011 utgörs av totalt 33,60 miljoner ton med en medelhalt av 38,4 procent Fe och 2,0 procent Mn.

 

Den nya beräkningen resulterar dels i en ökning i tonnage på 2,75 miljoner ton jämfört med föregående beräkning 2009, och dels att halterna för Fe och Mn har ökat.

 

Dessutom tillkommer en ny beräknad, antagen mineraltillgång på 1,30 miljoner ton.

 

Ökningen av tonnaget beror på att halter mellan 20-30 procent har inkluderats i modellerna och att en ny bättre densitetsberäkning har använts.

 

Läs hela pressmeddelandet via nedanstående länk

Om oss

Dannemora Mineral AB är ett gruv- och prospekteringsbolag, vars huvudsakliga verksamhet är gruvdriften i Dannemora järngruva. Vidare har Bolaget för avsikt att genomföra prospektering för att öka järnmalmsbasen lokalt och regionalt samt att prospektera efter bas- och ädelmetaller i ett flertal områden i Uppland där sannolikheten för att finna nya brytvärda förekomster bedöms som god. Dannemora Mineral utgörs, förutom av moderbolaget Dannemora Mineral AB, av de helägda dotterbolagen Dannemora Magnetit AB, inom vilket verksamheten vid Dannemoragruvan bedrivs och vars verksamhet även omfattar koncernens prospektering, och Dannemora Förvaltnings AB med ansvar för fastighetsbeståndet. Bolagets viktigaste tillgång är järnförekomsterna i Dannemoragruvan och verksamheten riktas för närvarande i huvudsak mot brytningen av dessa. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX First North, Stockholm och Oslo Axess. Bolagets Certified Advisor på First North är Remium AB.