Förslag till styrelse i Dannemora Mineral

 

Aktieägare som representerar mer än 50 procent av rösterna i Dannemora Mineral föreslår att styrelsen ska ha sju ledamöter och föreslår omval av Nils Bernhard, Nils Sandstedt, Lennart Falk, Christer Lindberg och Niklas Nordström. Till nyval förslås Stefan Månsson och Robert Eek. Lars-Göran Ohlsson har avböjt omval till styrelsen. Nils Bernhard föreslås bli omvald som ordförande.

 

Arvodena föreslås oförändrade: 300 000 kronor till ordföranden, 200 000 kronor till vice ordföranden och 100 000 till ledamöterna. Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

 

 

 

Robert Eek är, född 1981 och civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och jur. kand. från Stockholms Universitet. Robert Eek är VD för APS Capital AB som investerar i aktier, företagsobligationer och derivat och är medlem på Nasdaq OMX Norden. Tidigare var Robert Eek verksam som analytiker på Brummer & Partners fond Futuris.

 

Robert Eek är styrelseordförande i APS Capital AB, ST Bostäder AB, Black Oak Holding AB och styrelseledamot i S:t Olof Bil & Motor AB. APS Capital AB innehar 489 185 B-aktier i Dannemora Mineral, aktierna tillhör APS Capitals långsiktiga kärninnehav.

 

Stefan Månsson är född 1951 och utbildad till Bergsingenjör vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.  Han har varit styrelseledamot i SweMin's styrelse under flera år liksom ordförande i Irish Mining and Exploration Group (IMEG).

Stefan Månsson har verkat som gruvgeolog och gruvchef samt produktionsansvarig för gruva och anrikningsverk hos AB Statsgruvor. Efter några år som konsult i egen firma under 1990- talet blev han gruvchef och senare VD vid Zinkgruvan. Från 2006 till helt nyligen var Stefan Månsson Managing Director i Galmoy Mines Ltd på Irland. Stefan Månsson har inget aktieinnehav i Dannemora Mineral.

 

För att läsa hela pressmeddelandet klicka på nedanstående länk

Om oss

Dannemora Mineral AB är ett gruv- och prospekteringsbolag, vars huvudsakliga verksamhet är gruvdriften i Dannemora järngruva. Vidare har Bolaget för avsikt att genomföra prospektering för att öka järnmalmsbasen lokalt och regionalt samt att prospektera efter bas- och ädelmetaller i ett flertal områden i Uppland där sannolikheten för att finna nya brytvärda förekomster bedöms som god. Dannemora Mineral utgörs, förutom av moderbolaget Dannemora Mineral AB, av de helägda dotterbolagen Dannemora Magnetit AB, inom vilket verksamheten vid Dannemoragruvan bedrivs och vars verksamhet även omfattar koncernens prospektering, och Dannemora Förvaltnings AB med ansvar för fastighetsbeståndet. Bolagets viktigaste tillgång är järnförekomsterna i Dannemoragruvan och verksamheten riktas för närvarande i huvudsak mot brytningen av dessa. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX First North, Stockholm och Oslo Axess. Bolagets Certified Advisor på First North är Remium AB.

Prenumerera