Godkännande av prospekt

GODKÄNNANDE AV PROSPEKT

Med hänvisning till pressmeddelande från Dannemora Mineral den 25 mars 2011 avseende genomförd riktad nyemission:

 

Det norska Finanstilsynet har den 31 mars 2011 godkänt noteringsprospekt avseende notering på Oslo Axess av 2 000 000 aktier av serie B i Dannemora Mineral emitterade genom en riktad nyemission. Den riktade nyemissionen genomfördes till en teckningskurs om 75,00 SEK per aktie.

 

Noteringsprospektet finns tillgängligt på bolagets hemsida www.dannemoramineral.se samt på bolagets rådgivares hemsida www.first.no. Prospektet kan också beställas utan kostnad från Dannemora Mineral AB, Svärdvägen 13, 182 33 Danderyd samt från First Securities AS, Filipstad Brygge 1, N-0115 Oslo, Norway.

 

Notering och handel på Oslo Axess förväntas ske omkring den 7 april 2011.

 

Pressmeddelandet i sin helhet kan laddas ned från nedanstående länk:

 

Om oss

Dannemora Mineral AB är ett gruv- och prospekteringsbolag, vars huvudsakliga verksamhet är gruvdriften i Dannemora järngruva. Vidare har Bolaget för avsikt att genomföra prospektering för att öka järnmalmsbasen lokalt och regionalt samt att prospektera efter bas- och ädelmetaller i ett flertal områden i Uppland där sannolikheten för att finna nya brytvärda förekomster bedöms som god. Dannemora Mineral utgörs, förutom av moderbolaget Dannemora Mineral AB, av de helägda dotterbolagen Dannemora Magnetit AB, inom vilket verksamheten vid Dannemoragruvan bedrivs och vars verksamhet även omfattar koncernens prospektering, och Dannemora Förvaltnings AB med ansvar för fastighetsbeståndet. Bolagets viktigaste tillgång är järnförekomsterna i Dannemoragruvan och verksamheten riktas för närvarande i huvudsak mot brytningen av dessa. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX First North, Stockholm och Oslo Axess. Bolagets Certified Advisor på First North är Remium AB.