Kungen återinviger Dannemora järnmalmsgruva

Konung Carl XVI Gustaf  förrättar den officiella invigningen av Dannemora järnmalmsgruva. Invigningen sker 13 juni.

 - Vi är naturligtvis mycket stolta över att kungen hedrar invigningen och gruvan med sin närvaro, säger koncernchefen Staffan Bennerdt. Kungens besök innebär att en unik tradition fullföljes. Samtliga kungar i ätten Bernadotte har därmed besökt Dannemora järnmalmsgruva. 

Dannemora järnmalmsgruva kommer planenligt att starta driften under andra kvartalet i år.

Till den formella invigningen inbjuds kunder, företrädare för kommunen, regionen och myndigheter, leverantörer och allmänheten.  Dannemora är en modern gruva i en historisk miljö och detta kommer att prägla evenemanget.

- Vi är först ut av de många gruvprojekten runt om i Sverige, kommenterar Staffan Bennerdt.  Det är historiskt i sig att en traditionell svensk basindustri startar i början av 2000-talet. Det visar på en stark framtid för svensk gruvindustri tack vara en ny global efterfrågan.
             
Två skiftlag kommer att vara på plats när gruvan öppnas och en tredjedel av medarbetarna är kvinnor vilket illustrerar bolagets strävan att skapa en modern arbetskultur i en traditionell bransch. Med modern teknik, en platt organisation och en geografisk närhet till europeiska stålverk kommer Dannemora att erbjuda produkter av hög kvalité till sina kunder och en god arbetsmiljö till sina medarbetare.

Läs pressmeddelandet nedan

Om oss

Dannemora Mineral AB är ett gruv- och prospekteringsbolag, vars huvudsakliga verksamhet är gruvdriften i Dannemora järngruva. Vidare har Bolaget för avsikt att genomföra prospektering för att öka järnmalmsbasen lokalt och regionalt samt att prospektera efter bas- och ädelmetaller i ett flertal områden i Uppland där sannolikheten för att finna nya brytvärda förekomster bedöms som god. Dannemora Mineral utgörs, förutom av moderbolaget Dannemora Mineral AB, av de helägda dotterbolagen Dannemora Magnetit AB, inom vilket verksamheten vid Dannemoragruvan bedrivs och vars verksamhet även omfattar koncernens prospektering, och Dannemora Förvaltnings AB med ansvar för fastighetsbeståndet. Bolagets viktigaste tillgång är järnförekomsterna i Dannemoragruvan och verksamheten riktas för närvarande i huvudsak mot brytningen av dessa. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX First North, Stockholm och Oslo Axess. Bolagets Certified Advisor på First North är Remium AB.