Ny dagramp klar

Ny dagramp klar

Idag den 20 mars möttes de två ramper som drivits från var sitt håll och därmed bildar en ny, sammanhängande 1800 meter lång förbindelse mellan dagen och 230-metersnivån.

Den nya rampen är en avgörande komponent för att förbättra logistiken i gruvan. Rampen är en förutsättning för en tidig produktionsstart genom att den inledningsvis kommer att utnyttjas för lastbilsburna malmtransporter till dagen och sovringsverket.

När den nya malmhissen tas i drift kommer rampen huvudsakligen att användas för transport av personal, material och maskinutrustning. Rampen är en förutsättning för att nå den planerade produktionsvolymen om 1,5 miljoner ton färdig produkt under första kvartalet 2013.

Nuvarande rampförbindelse mellan dagen och 230-metersnivånn, Strömsrampen, kommer på sikt att avvecklas då dess utformning gör den ineffektiv och dess läge gör att dess funktion som transportväg inte kan garanteras.

Pressmeddelandet i sin helhet kan laddas ned från nedanstående länk:

 

Om oss

Dannemora Mineral AB är ett gruv- och prospekteringsbolag, vars huvudsakliga verksamhet är gruvdriften i Dannemora järngruva. Vidare har Bolaget för avsikt att genomföra prospektering för att öka järnmalmsbasen lokalt och regionalt samt att prospektera efter bas- och ädelmetaller i ett flertal områden i Uppland där sannolikheten för att finna nya brytvärda förekomster bedöms som god. Dannemora Mineral utgörs, förutom av moderbolaget Dannemora Mineral AB, av de helägda dotterbolagen Dannemora Magnetit AB, inom vilket verksamheten vid Dannemoragruvan bedrivs och vars verksamhet även omfattar koncernens prospektering, och Dannemora Förvaltnings AB med ansvar för fastighetsbeståndet. Bolagets viktigaste tillgång är järnförekomsterna i Dannemoragruvan och verksamheten riktas för närvarande i huvudsak mot brytningen av dessa. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX First North, Stockholm och Oslo Axess. Bolagets Certified Advisor på First North är Remium AB.