Styrelseordförande Nils Bernhard avböjer omval till styrelsen i Dannemora Mineral

Styrelseordförande Nils Bernhard har meddelat att han inte kommer att stå till förfogande för omval till styrelsen vid 2013 års årsstämma i Dannemora Mineral.

Nils Bernhard är tillsammans med Lennart Falk grundare av Dannemora Mineral och har varit styrelsens ordförande sedan starten 2005.

”Det har varit en stor utmaning och en stor glädje att få vara med och ta företaget från idé till ett producerande gruvföretag. Under de åtta år som gått sedan starten har Dannemora Mineral ständigt funnits i mina tankar och jag känner att det nu behövs ny energi och nya idéer som tar Dannemora Mineral vidare till nästa nivå.Valberedningen föreslår nyval av Åke Roos och Michael Rosenlew till styrelsen. De kommer att tillföra massiv industriell och finansiell kompetens i ett skede då bolaget har gått från att vara ett investeringsprojekt till att bli en producerande industri. Glädjande är också att min medgrundare Lennart Falk föreslås väljas som styrelseordförande. Lennart är en erfaren entreprenör som kommer att säkerställa att vår vision om att på längre sikt bygga ett större järnmalmsföretag lever vidare.” säger Nils Bernhard.

För ytterligare information kontakta:

Ralf Nordén, koncernchef
telefon 070 9374 891
ralf.norden@dannemoramineral.se

eller

Niklas Kihl, ekonomi- och finanschef
Telefon 0295 - 24 44 20, 0730 797 363
niklas.kihl@dannemoramineral.se

Dannemora Mineral AB är ett gruv- och prospekteringsbolag, vars huvudsakliga verksamhet är gruvdriften i Dannemora järngruva. Vidare har Bolaget för avsikt att genomföra prospektering för att öka järnmalmsbasen lokalt och regionalt i ett flertal områden i Uppland där sannolikheten för att finna nya brytvärda förekomster bedöms som god.

Dannemora Mineral utgörs, förutom av moderbolaget Dannemora Mineral AB, av de helägda dotterbolagen Dannemora Magnetit AB, inom vilket verksamheten vid Dannemoragruvan bedrivs och vars verksamhet även omfattar delar av koncernens prospektering, Dannemora Förvaltnings AB med ansvar för fastighetsbeståndet och Dannemora Iron Ore Development AB inom vilket delar av Bolagets framtida prospektering kommer att bedrivas.

Bolagets viktigaste tillgång är järnförekomsterna i Dannemoragruvan och verksamheten riktas för närvarande i huvudsak mot brytningen av dessa.

Bolaget är noterat på NASDAQ OMX First North, Stockholm och Oslo Axess. Bolagets Certified Advisor på First North är Remium AB. 

Bolagets oberoende kvalificerade person är bergsingenjör Thomas Lindholm, Geovista AB, Luleå. Lindholm är kvalificerad som Kompetent Person på det sätt som definieras i JORC-koden baserat på utbildning och erfarenhet av prospektering, gruvdrift och uppskattning av mineralresurser för järn, bas- och ädelmetaller.

Om oss

Dannemora Mineral AB är ett gruv- och prospekteringsbolag, vars huvudsakliga verksamhet är gruvdriften i Dannemora järngruva. Vidare har Bolaget för avsikt att genomföra prospektering för att öka järnmalmsbasen lokalt och regionalt samt att prospektera efter bas- och ädelmetaller i ett flertal områden i Uppland där sannolikheten för att finna nya brytvärda förekomster bedöms som god. Dannemora Mineral utgörs, förutom av moderbolaget Dannemora Mineral AB, av de helägda dotterbolagen Dannemora Magnetit AB, inom vilket verksamheten vid Dannemoragruvan bedrivs och vars verksamhet även omfattar koncernens prospektering, och Dannemora Förvaltnings AB med ansvar för fastighetsbeståndet. Bolagets viktigaste tillgång är järnförekomsterna i Dannemoragruvan och verksamheten riktas för närvarande i huvudsak mot brytningen av dessa. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX First North, Stockholm och Oslo Axess. Bolagets Certified Advisor på First North är Remium AB.

Dokument & länkar