Invigningstal av Dannemora Minerals gruva med VD Staffan Bennerdt

Staffan Bennerdts Invigningstal av Dannemora Minerals Gruva, i slutet av filmen ser ni även när de startar Sovringsverket. 

Media

Media