Danske Bank fortsatt bäst på cash management

För andra året i rad placerar sig Danske Bank i topp som bästa bank inom cash management. Det framgår av TNS Sifo Prosperas undersökning som utvärderar bankernas leverans av cash management-lösningar samt övergripande relation till kunderna. I årets undersökning placerar sig  Danske Bank i topp före SEB, Handelsbanken, Nordea och Swedbank inom 19 av 23  kategorier. Det är ett kvitto på att Danske Bank är en ledande leverantör av cash management-lösningar till svenska företag och institutioner.

”Vi fortsätter arbetet med att positionera oss som en bank med hela paletten av lösningar. Danske Bank har gjort flera strategiska rekryteringar som ett viktigt led i arbetet med att öka förståelsen för kundernas föränderliga omvärld vilket är en del av bankens tillväxtstrategi i Sverige”, fortsätter Berit Behring, chef för Corporate & Institutional Banking Norden på Danske Bank.

”Våra kunder efterfrågar allt mer avancerade och skräddarsydda cash management-lösningar. Den här utmärkelsen visar att Danske Bank ligger i framkant och möter kundernas komplexa behov. Våra lösningar effektiviserar bolagens likviditet och processer samt frigör kapital som leder till ett bättre utnyttjande av deras finansiella resurser”, säger Johan Wennerberg, chef Cash Management, Danske Bank Sverige.

TNS Sifo Prosperas undersökning som gjordes mellan 15 december 2015 och 15 januari 2016 är baserad på telefonintervjuer med 88 cash managers, treasurers och finanschefer på Sveriges största bolag. I kriterierna ingår flera olika parametrar från hur väl banken förstår bolagets behov till om kunden blir erbjuden strategiska råd och skräddarsydda finansiella lösningar. Ta del av undersökningen, http://www.prospera.se/media/1199/prospera-cash-management-2016-sweden.pdf

För mer information vänligen kontakta:
Berit Behring, Head of  Corporate and Institutional Banking,  Danske Bank Norden
+ 46(0)70-522 04 06, bbeh@danskebank.se

Johan Wennerberg, Head of Cash Management, Danske Bank Sverige
+46(0)767-216 026

Maria Lindholm, kommunikationansvarig, Corporates and Institutions, Danske Bank Sverige
+46 (0)703-01 69 20 , maria.lindholm@danskebank.se

Danske Bank Sverige är en fullservicebank med ett brett utbud av produkter och tjänster inom sparande och placeringar, pension och försäkring, finansiering och betalningar samt riskhantering. Banken ingår i Danske Bank Group, ett börsnoterat aktiebolag på Köpenhamnsbörsen och en av Nordens största finanskoncerner med över 400 kontor i 15 länder. Danske Bank i Sverige har ett 35 bankkontor och sex regionala Finanscenter och etablerades i Sverige 1997 i samband med förvärvet av Östgöta Enskilda Bank. För mer information besök danskebank.se, twitter.com/danskebankse, facebook.com/danskebanksverige

Om oss

Danske Bank i Sverige är en fullservicebank med ett brett utbud av produkter och tjänster inom sparande och placeringar, pension och försäkring, finansiering och betalningar samt riskhantering. Banken ingår i Danske Bank Group, ett börsnoterat aktiebolag på Köpenhamnsbörsen och en av Nordens största finanskoncerner med över 300 kontor i 15 länder. Danske Bank i Sverige har ett 30-tal bankkontor och sex regionala Finanscenter och etablerades i Sverige 1997 i samband med förvärvet av Östgöta Enskilda Bank.

Prenumerera

Dokument & länkar