Ett år präglat av stark resultatutveckling

Danske Bank Sverige presenterar återigen ett starkt resultat för helåret 2010. Resultatet visar en god utveckling för alla väsentliga nyckeltal inom alla affärsområden. Vi har även stärkt vår konkurrenskraft i Sverige med fortsatta investeringar i  konkurrenskraftiga erbjudanden och ökad kompetens inom privatmarknad, företagsmarknad och institutionella sektorn.

  • Resultatet före kreditförluster ökade med 17 procent jämfört med föregående år. Rörelseresultatet efter kreditförluster blev 1 875 miljoner kronor.
  • Avkastningen på eget kapital visar tydliga förbättringar under året.
  • Intäkterna har förstärkts varje kvartal under året och ökade totalt med 5 procent jämfört med föregående år till 4 156 miljoner kronor.
  • Banken har under året arbetat med ett program för förbättring av effektivitet. Kostnaderna har till följd av detta minskat med 4 procent jämfört med föregående år.
  • Kreditförlusterna är fortsatt på en låg nivå.
  • Inlåningsvolymen har under året ökat med 4 procent samtidigt som utlåningsvolymen varit oförändrad.
  • Under hösten har en strategi för en stark och kundfokuserad utveckling under kommande år lagts fast.

Lars Mørch
VD, Danske Bank Sverige
Tel: +46 752-48 02 14
E-post:  lmrc@danskebank.se

Carina Jahn
Ekonomidirektör
Telefon: 0752 48 19 06
E-post: carina.jahn@danskebank.se

Danske Bank är en modern fullservicebank med fokus på kunder med större ambitioner. I Sverige består Danske Bank av 16 provinsbanker med gemensamma specialistenheter och administration samt storföretagsenheten Corporate & Institutional Banking. Bland specialistenheterna finns Danica Pension, Danske Capital, Danske Invest, Danske Markets och Danske Finans samt SkandiaMäklarna.

Om oss

Danske Bank i Sverige är en fullservicebank med ett brett utbud av produkter och tjänster inom sparande och placeringar, pension och försäkring, finansiering och betalningar samt riskhantering. Banken ingår i Danske Bank Group, ett börsnoterat aktiebolag på Köpenhamnsbörsen och en av Nordens största finanskoncerner med över 300 kontor i 15 länder. Danske Bank i Sverige har ett 30-tal bankkontor och sex regionala Finanscenter och etablerades i Sverige 1997 i samband med förvärvet av Östgöta Enskilda Bank.

Prenumerera

Dokument & länkar