Skogsindustrin står rustad på en ny nivå

Den svenska skogssektorn är glödhet och priserna på både massa och trävaror har fortsatt att stiga under lång tid. Uppgången kommer inte att fortsätta för evigt men denna gång är skogsindustrin mycket bättre rustad för en konjunkturnedgång. Nu producerar en ny generation företag hållbara skogsprodukter som allt mer ersätter plast, stål och betong.

Enligt en ny analys av Danske Bank kommer den svenska skogssektorn att gå in i ett nytt skede när den enorma prisutvecklingen klingar av. När vändningen väl kommer är bedömningen att industrin landar på en högre nivå – och att det blir betydligt mindre svängningar på marknaden.

– Vi har pratat länge om att skogsindustrin har stora möjligheter att producera nya produkter och nu ser vi att det händer. Efterfrågan på hållbara och förnyelsebara material från skogen ökar snabbt, inte minst i form av nya flerfamiljshus i trä och investeringar i skogsbaserade bränslen. Det kommer att dämpa effekterna av en vändning, säger Johan Freij, chef för affärsområde Skog & Lantbruk på Danske Bank Sverige.

Danske Bank ser framförallt tre områden där trä spelar en allt viktigare roll: övergången från plastförpackningar till papper, traditionell diesel som ersätts med skogsdiesel och inom byggindustrin där stål och betong får lämna plats för träprodukter.

Fortfarande är trä- och massamarknaden urstark. Massapriset passerar snart 1 200 USD per ton – en nivå som inte ens optimisterna trodde var möjlig. Trävarupriserna har stigit i 28 månader och nya prishöjningar är redan intecknade för det tredje kvartalet. För sågverken innebär det den längsta uppgångsfasen på över 40 år.

– För skogsägarna är högkonjunkturen självklart mycket välkommen. Alla de stora marknaderna som USA, Kina, Europa och Nordafrika går bra för tillfället vilket är helt unikt, berättar Johan Freij.

Sett över hela landet har priset på massaved ökat med 20-30 procent sedan maj 2017. De mellansvenska priserna som tidigare legat betydligt lägre befinner sig nu på samma nivåer som gäller i de norra delarna av Sverige.

– Det är bara att erkänna att vi inte kunde förutspå de oerhört snabba prisförändringarna de senaste månaderna. Sådana här perioder varar inte för evigt och vårt råd är att avverka så att man får glädje av de goda priserna. Det finns ingen anledning att tveka med att slutavverka och gallra i sina bestånd, säger Johan Freij.

Läs mer i Danske Banks nyhetsbrev Danske Bank Skog och Ekonomi Nr2 2018

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Freij
Chef affärsområde Skog och Lantbruk, Danske Bank Sverige
070-510 52 75
johan.freij@danskebank.se

Katarina Roslund
Corporate communications manager, Danske Bank Sverige
076-72 162 35
katarina.roslund@danskebank.se

Danske Bank Sverige är en fullservicebank med ett brett utbud av produkter och tjänster inom sparande och placeringar, pension och försäkring, finansiering och betalningar samt riskhantering. Banken ingår i Danske Bank Group, ett börsnoterat aktiebolag på Köpenhamnsbörsen och en av Nordens största finanskoncerner med över 400 kontor i 15 länder. Danske Bank i Sverige har ett 30-tal bankkontor och åtta regionala Finanscenter och etablerades i Sverige 1997 i samband med förvärvet av Östgöta Enskilda Bank. För mer information besök twitter.com/danskebankse, facebook.com/danskebanksverige​

Om oss

Danske Bank i Sverige är en fullservicebank med ett brett utbud av produkter och tjänster inom sparande och placeringar, pension och försäkring, finansiering och betalningar samt riskhantering. Banken ingår i Danske Bank Group, ett börsnoterat aktiebolag på Köpenhamnsbörsen och en av Nordens största finanskoncerner med över 300 kontor i 15 länder. Danske Bank i Sverige har ett 30-tal bankkontor och sex regionala Finanscenter och etablerades i Sverige 1997 i samband med förvärvet av Östgöta Enskilda Bank.

Prenumerera

Media

Media