Svenskar vet minst i Norden om IT-säkerhet

Svenskarna har det mest riskfyllda beteendet på nätet och skattar sin kunskap om IT-säkerhet lägst än övriga i Norden. De är också minst benägna att läsa allmänna villkor i samband med köp på nätet.  Det visar en undersökning  om nätvanor och beteenden i Norden som Danske Bank nyligen genomfört.

Nästan alla som använder internet i Sverige har någon gång handlat på nätet och yngre personer gör det regelbundet. I en nordisk undersökning som Danske Banks gjort om vanor och beteenden på nätet framgår att svenskarnas intresse för säkerhet på nätet är lågt.  Svenskarna är de som i högsta grad bland nordiska internetanvändare använder samma lösenord på olika webbplatser och endast 27 procent läser villkorsbilagor innan de genomför köp på nätet eller  gör uppdateringar av programvaror.

Undersökningen visar också att 6 av 10 svenskar någon gång råkat ut för nätbedrägerier men att intresset för att skaffa sig mer kunskap om IT-säkerhet är lågt. En av anledningarna kan vara att det finns en uppfattning om att bedrägerier på nätet inte får några konsekvenser.

Danske Bank vill sätta fokus på de här frågorna och lanserar nu sajten ”Keep it Safe”. Målet är att öka kunskapen och medvetenheten om hur man på bästa sätt kan skydda sig på nätet.

- Det är bekymmersamt att kunskapen om säkerhet på nätet är så låg i Sverige. De senaste åren har försök till bedrägerier ökat i omfattning, i synnerhet i digitala kanaler. Det krävs därför mer kunskap om vad man bör tänka på när man är på nätet, vilka risker som finns och vilka negativa konsekvenser det kan få. Med Keep it Safe vill vi väcka intresset för IT-säkerhet och öka kunskapen inom området. Ökad kunskap ger ökad trygghet, säger Sandra Johansson, Senior Operations Officer på Danske Bank Sverige.

Under året kommer Danske Bank  att fokusera på kunskapshöjande åtgärder via kampanjsajten www.danskebank.se/keepitsafe . Här kommer man kunna göra tester, ta del av checklistor för bland annat säker e-handel, lösenord och osäkra nätverk, allt i syfte att skapa en ökad medvetenhet bland svenska bankkunder.

Undersökningen har gjorts av Userneeds i form av en webbpanel där totalt 8 000 personer i Norden, varav 2 000 personer i Sverige har svarat på enkäten.


För mer information, vänligen kontakta:
Anna Sundblad, presschef Danske Bank Sverige
070-644 01 40, anna.sundblad@danskebank.se

Danske Bank Sverige är en fullservicebank med ett brett utbud av produkter och tjänster inom sparande och placeringar, pension och försäkring, finansiering och betalningar samt riskhantering. Banken ingår i Danske Bank Group, ett börsnoterat aktiebolag på Köpenhamnsbörsen och en av Nordens största finanskoncerner med över 400 kontor i 15 länder. Danske Bank i Sverige har ett 30-tal bankkontor och sex regionala Finanscenter och etablerades i Sverige 1997 i samband med förvärvet av Östgöta Enskilda Bank. För mer information besök danskebank.se, twitter.com/danskebankse, facebook.com/danskebanksverige

Om oss

Danske Bank i Sverige är en fullservicebank med ett brett utbud av produkter och tjänster inom sparande och placeringar, pension och försäkring, finansiering och betalningar samt riskhantering. Banken ingår i Danske Bank Group, ett börsnoterat aktiebolag på Köpenhamnsbörsen och en av Nordens största finanskoncerner med över 300 kontor i 15 länder. Danske Bank i Sverige har ett 30-tal bankkontor och sex regionala Finanscenter och etablerades i Sverige 1997 i samband med förvärvet av Östgöta Enskilda Bank.

Prenumerera

Dokument & länkar